Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η νομική και λειτουργική συγχώνευση της D.A.S Hellas με την ERGO Ασφαλιστική.

[Παράλειψη μηνύματος]

Αγαπητέ Επισκέπτη,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της εξαγοράς της DAS Hellas από την ERGO Ασφαλιστική, τον Ιανουάριο του 2020, έχουν πλέον ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για τη νομική συγχώνευση των εταιρειών ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε., και DAS Hellas Α.Ε., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Η ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης εδραιώνει την παρουσία της ERGO Ασφαλιστική στην κορυφή των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας, καθώς ισχυροποιεί το χαρτοφυλάκιό της στον ευαίσθητο κλάδο της Νομικής Προστασίας και διασφαλίζει στους ασφαλισμένους της, την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές ικανοποιώντας πλέον όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της ERGO.