ΔΙΕΚΔΙΚΩ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΟΥ

Απαραίτητη περισσότερο από ποτέ είναι σήμερα Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ασφάλιση Νομικής Προστασίας της D.A.S. Hellas.

Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, νοικοκυριά μέσω των συμβολαίων της D.A.S. Hellas μπορούν να αισθάνονται την ασφάλεια ότι έχουν την απόλυτη νομική υποστήριξη, όποτε τη χρειαστούν και τη βεβαιότητα ότι μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Επικαιρότητα

Νέο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Φοιτητών

Η D.A.S. Hellas δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα για τους Φοιτητές – Σπουδαστές, το Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Φοιτητών. Καλύψεις Προγράμματος: Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης του ασφαλισμένου φοιτητή σε περιπτώσεις τραυματισμού του ως επιβάτη Μ.Μ.Μ. ή ως πεζού. Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης υλικών ζημιών [...]

Η παρουσία μας στην ασφαλιστική αγορά θα ενισχυθεί

Συνέντευξη η οποία δημοσιεύτηκε στην Ειδική Έκδοση της εφημερίδας NEXT DEAL τεύχος 389 Ποιοί είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας; Οι άμεσοι στόχοι μας για το επόμενο διάστημα είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί και εστιάζουν στην ενίσχυση της παρουσίας της D.A.S. [...]

Προγράμματα Νομικής Προστασίας

Εξειδικευμένα προγράμματα Nομικής Προστασίας που προσφέρουν αποτελεσματική υποστήριξη στους κατόχους τους.