Πώς η Νομική Προστασία μπορεί να ωφελήσει καταναλωτές και να δώσει λύσεις σε επιχειρήσεις.

Συνέντευξη του κυρίου Γεωργίου Τάσση, Διευθυντής Πωλήσεων της D.A.S. Hellas στο περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Τεύχος Ιουνίου 2015

Κύριε Τάσση, θα θέλαμε να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι που θα οδηγούσαν σήμερα έναν καταναλωτή να αποκτήσει συμβόλαιο Νομικής Προστασίας.

Οι βασικότεροι λόγοι που θα οδηγούσαν σήμερα τον Έλληνα καταναλωτή να αποκτήσει ένα συμβόλαιο νομικής προστασίας είναι η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και των υποθέσεων που καθιστά δύσκολη την επιλογή εξειδικευμένων δικηγόρων ώστε να μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία τις υποθέσεις του. Το πρόβλημα αυτό μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι ο σύγχρονος καταναλωτής εκτός από το πλήθος των διαφορετικών υποθέσεων έχει να αντιμετωπίσει και τη γεωγραφική τους διασπορά. Ένας εξίσου σημαντικός λόγος ειδικά στους καιρούς που ζούμε είναι το γεγονός ότι το σύνολο των δικαστικών εξόδων έχει αυξηθεί αρκετά σε σημείο που πολλές φορές οι καταναλωτές μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν σε αυτό δεν προσφεύγουν για τις υποθέσεις τους στη δικαιοσύνη. Τέλος, η ανάγκη να συμβουλευτούμε έναν δικηγόρο για κάποιο θέμα που μας απασχολεί και αυτό συμβαίνει συχνά, μπορεί εύκολα και απλά να καλυφθεί μέσα από τα συμβόλαια νομικής προστασίας.

Σε καιρούς οικονομικής στενότητας μήπως ένα συμβόλαιο Νομικής Προστασίας είναι πολυτέλεια;

Ακριβώς το αντίθετο. Αν αναλογιστούμε το σύνολο των δικαστικών εξόδων στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ο Έλληνας πολίτης για μια απλή του υπόθεση, σε σχέση με τα ασφάλιστρα του κάθε προγράμματος το οποίο αυτός έχει επιλέξει και διαμορφώσει, θα διαπιστώσουμε ότι κάθε άλλο παρά πολυτέλεια αποτελεί.

Για ποιο λόγο κάποιος να επιλέξει για τη νομική του προστασία την D.A.S.;

Η D.A.S. μέσα από την πολυετή και αποκλειστική άσκηση μόνο του κλάδου Νομικής Προστασίας παρέχει στους πελάτες της μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προγραμμάτων σε ανταγωνιστικό κόστος και επίσης με την τεχνογνωσία της, τους παρέχει τη δυνατότητα να χτίσουν προγράμματα Νομικής Προστασίας αποκλειστικά γι’ αυτούς σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το γεγονός ότι η D.A.S. δεν ασκεί άλλον ασφαλιστικό κλάδο της δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες που ασκούν και τον κλάδο Νομικής Προστασίας να μην αντιμετωπίζει ο ασφαλισμένος μας αυτό που ονομάζεται «σύγκρουση συμφέροντος».

Με ποια κριτήρια επιλέγει η D.A.S. τους συνεργάτες δικηγόρους της;

Η D.A.S. Hellas από ιδρύσεώς της δημιούργησε έναν πυρήνα συνεργαζόμενων δικηγορικών γραφείων, πολλά εκ των οποίων συνεχίζουν να είναι μαζί μας και σαν δεύτερη γενιά δικηγόρων. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη των εργασιών μας πανελλαδικά μας έχουν οδηγήσει στη σημαντική διεύρυνση του δικτύου τόσο των συνεργαζόμενων δικηγόρων, όσο και των δικαστικών επιμελητών. Βεβαίως, η επιλογή των συνεργασιών αυτών γίνεται συνδυαστικά με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια όπως η εξειδίκευση σε νομικούς τομείς, η πολυετής εμπειρία και η γεωγραφική περιοχή. Επιπλέον, η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει μηχανισμούς μέσα από τους οποίους παρακολουθεί τη ροή των υποθέσεων ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες που λαμβάνει ο κάθε πελάτης.

Στην αγορά των επιχειρήσεων που πλήττονται από οικονομικά προβλήματα η D.A.S. δίνει λύσεις;

Σε μια αγορά όπως η ελληνική που πλήττεται αρκετά χρόνια από βαθιά οικονομική κρίση και έλλειψη ρευστότητας, η D.A.S. Hellas έρχεται με εξειδικευμένα προϊόντα να σταθεί στο πλάι του επιχειρηματία δίνοντας ουσιαστικές λύσεις τόσο για ζητήματα που αφορούν απρόοπτα γεγονότα που μπορούν να συμβούν στην επιχείρηση, όσο και για οικονομικά θέματα που μπορούν να προκύψουν, όπως η διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από εμπορικές συναλλαγές από ανεξόφλητα τιμολόγια, σφραγισμένες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λπ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ασφαλιστικά προγράμματα στα οποία αναφέρθηκα έχουν «δοκιμαστεί» από την αγορά με πολύ μεγάλη επιτυχία για 25 και πλέον έτη και με κόστος όχι απλά ανταγωνιστικό, αλλά πολύ προσιτό για τον κάθε επιχειρηματία που δύναται να διαμορφώσει το πρόγραμμα εκείνο που ταιριάζει απόλυτα στο επιχειρηματικό του προφίλ.

Εάν κάποιος έχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης χρειάζεται και συμβόλαιο Νομικής Προστασίας;

Εδώ πρέπει να καταστήσουμε με απόλυτη σαφήνεια τι καλύψεις παρέχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και τι ένα συμβόλαιο Νομικής Προστασίας. Το συμβόλαιο Α.Ε. αποζημιώνει τις οικονομικές απαιτήσεις που μπορεί να αξιώσουν τρίτοι από πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλισμένου. Αντίθετα, ένα συμβόλαιο Νομικής Προστασίας κατ’ αρχάς καλύπτει τις δικαστικές δαπάνες που θα απαιτηθούν προκειμένου ο ασφαλισμένος να διεκδικήσει οικονομικές απαιτήσεις για ζημιές που θα του προξενήσουν τρίτοι. Επιπλέον, το συμβόλαιο Νομικής Προστασίας προστατεύει τον ασφαλισμένο μας καλύπτοντάς του την υπεράσπιση σε ποινικές κατηγορίες που μπορεί να δεχθεί. Επιπλέον μέσω του συμβολαίου Νομικής Προστασίας μπορεί να καλυφθεί και η προσεπίκληση του ασφαλιστή Αστικής Ευθύνης. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι κλάδοι Αστικής Ευθύνης και Νομικής Προστασίας λειτουργούν συμπληρωματικά. Ασφαλιστικά, ο ιδανικός συνδυασμός για τον καταναλωτή είναι να διαθέτει ανεξάρτητα συμβόλαια Νομικής Προστασίας και Αστικής Ευθύνης για την ολοκληρωμένη προστασία του. Άλλωστε, αυτή την καταναλωτική συμπεριφορά συναντάμε σε όλες τις προηγμένες ασφαλιστικά αγορές.

Πίσω στα νέα