Συνέντευξη του CEO της D.A.S. Hellas κ. Εμμανουήλ Κάλλη στον κ. Νίκο Μωράκη για το Ασφαλιστικό Marketing.
Τεύχος 62 – Μάρτιος 2019

• Ποια είναι τα οικονομικά σας μεγέθη; Πόσους ασφαλισμένους εξυπηρετείτε; (ποιο είναι το μερίδιο σας).

Η εταιρεία μας εξυπηρετεί περίπου 160.000 ασφαλισμένους, κατέχοντας το 24% στην αγορά Νομικής Προστασίας της Ελλάδος και χαρτοφυλάκιο περίπου 8,3 εκατομμυρίων €.

• Ποια είναι η στόχευση της DAS Hellas για το 2019;

Είμαστε μέλος του ομίλου της ERGO και της Münich RE. Η προσοχή μας είναι στραμμένη στην πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της EIOPA, την απόλυτη εφαρμογή όλων των νόμων της Κανονιστικής Αρχής του Κράτους και των οδηγιών του ομίλου μας. Έτσι διατηρούμε την πάγια φιλοσοφία μας, που είναι η παροχή των καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μας. Λόγω των άψογων υπηρεσιών μας η διατήρηση της 1ης θέσης στην αγορά της Νομικής Προστασίας και η αύξηση του χαρτοφυλακίου ασφαλώς αποτελούν την αιχμή των επιλογών μας.

• Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας έχει αναπτυχθεί κυρίως στον κλάδο του αυτοκινήτου. Μελλοντικά θεωρείτε ότι η εικόνα θα παραμείνει ίδια ή θα υπάρξει διεύρυνση εργασιών και σε άλλους τομείς;

Η ασφάλιση Ν.Π. εμφανίζει πολύ μεγάλο αριθμό πελατών στον κλάδο του αυτοκινήτου με την αυτόματη παροχή αυτής της κάλυψης στους ασφαλισμένους του κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, σχεδόν από όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες. Αυτό δείχνει εν πολλοίς τη χρησιμότητα και την ανάγκη των παροχών του κλάδου. Όμως μελλοντικά αυτή η εικόνα θα αλλάξει επειδή, ήδη, εκδηλώνεται ισχυρό ενδιαφέρον από τους πολίτες για πληρέστερη ενημέρωση ασφαλιστικών λύσεων σε διαφόρους τομείς της καθημερινότητάς τους. Μέλημά μας είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Ν.Π. σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των πολιτών, των ελευθέρων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει στα διαφόρων ειδών προγράμματα που προσφέρονται ήδη από την D.A.S., διασφαλίζοντας τις καθημερινές ανάγκες οιουδήποτε πολίτη. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία 49 ετών για να κάνουμε πράξη όσα υποσχόμαστε.

• Θεωρείτε ότι όταν δύο εμπλεκόμενοι σε μία υπόθεση είναι και οι δύο ασφαλισμένοι σε εσάς υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων;

Άμεσα απαντώ όχι. Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας παρέχει τις καλύψεις της σε οιονδήποτε πελάτη δεν βρίσκει το δίκιο του. Έτσι, αν δεν είναι πασιφανές από την αρχή ποιος εκ των δύο έχει το δίκαιο με το μέρος του, τότε θα παρασχεθεί η κάλυψη και στους δύο και η λύση θα δοθεί μέσω της προσφυγής στα δικαστήρια. Είναι φανερό ότι και οι δύο θα απολαύσουν των παροχών της Ν.Π., αλλά ένας θα δικαιωθεί. Να θυμίσω ότι το σύνθημα της εταιρείας είναι .

• Είναι επαρκής η κατάρτιση-εκπαίδευση των ανθρώπων της διαμεσολάβησης;

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι πάντα στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης των υποψηφίων αλλά και των υπαρχόντων πελατών. Πιστεύω ότι είναι αναγκαίο, σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας IDD, να υπάρξει μία έξαρση εκπαίδευσης από τις εταιρείες προς όλους τους συνεργάτες. Αυτή η προσπάθεια περαιτέρω κατάρτισης θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του ρόλου τους, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες που διψούν για ασφαλιστική ενημέρωση.

• Υπάρχει ζήτηση για ασφαλιστήρια συμβόλαια Νομικής Προστασίας από επαγγελματίες-επιστήμονες όπως γιατροί, μηχανικοί κ.λπ.;

Στα χρόνια της κρίσης ο κάθε πολίτης ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Αυτό αύξησε ακόμη περισσότερο τις περιπτώσεις προσφυγής στα δικαστήρια, αστικά και ποινικά. Είναι η προσπάθεια του καθενός από εμάς να βρει το δίκιο του. Οι επαγγελματίες-επιστήμονες αναζητούν τις λύσεις στα προβλήματα της καθημερινής τους ενασχόλησης συχνότερα. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Ν.Π. παρέχουν εξειδικευμένες καλύψεις σε αυτές τις ομάδες επιστημόνων-επαγγελματιών όπως τα προγράμματα Ν.Π Ιατρών, Λογιστών – Φοροτεχνικών, κ.α., απαλλάσσοντάς τους από το άγχος της αναζήτησης λύσεων στα ανακύπτοντα θέματα. Αυτού του είδους τα ασφαλιστήρια εμφανίζουν αυξητική τάση, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

• Είναι προσιτά τα ασφάλιστρα της Νομικής Προστασίας;

Γνωρίζουμε όλοι ότι κοστίζει ακριβά η προσφυγή στα δικαστήρια. Η D.A.S. Hellas ΑΑΕ, σαν εξειδικευμένη ασφαλιστική εταιρεία Νομικής Προστασίας, υποστηρίζει τον κάθε πολίτη, ανάλογα με τις ανάγκες του, να διεκδικήσει τα δίκαια αίτηματά του. Υπάρχουν ασφαλιστικά προγράμματα για κάθε κατηγορία, επαγγελματίες, οικογενειάρχες, επιχειρηματίες, φοιτητές, δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, κ.ά.. Ένα μέσο ετήσιο ασφάλιστρο, ανάλογα με την ιδιότητα και τις απαιτήσεις οιουδήποτε πελάτη, κυμαίνεται από 60 € έως 150 €, πιστεύω ότι είναι απόλυτα προσιτό για να έχει ο κάθε πολίτης ταχεία και ανέξοδη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη.

• Τι μέρος των υποθέσεών σας λύνεται εξωδικαστικά; Θεωρείτε ότι είναι προς όφελος των πελατών σας ο εξωδικαστικός συμβιβασμός;

Πρέπει στα προαναφερθέντα να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι περίπου το 40% των αναγγελλομένων περιπτώσεων λύνεται εξωδικαστικά, γρήγορα και προς όφελος των πελατών μας. Είναι γνωστό ότι η δικαστική επίλυση είναι χρονοβόρα λόγω των πολλών υποθέσεων που φθάνουν στα δικαστήρια. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι αυτός που επιτρέπει στους εμπλεκομένους να λύσουν ταχύτερα τη διαφορά τους.

• Γενικότερα, σε τι βαθμό εκτιμάτε ότι έχει συνδεθεί η ασφαλιστική αγορά με τη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, ώστε να καταστεί ελκυστική στους νέους υποψήφιους εργαζόμενους;

Αυτό το ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερο την ασφαλιστική αγορά και αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα θέματα συζητήσεων. Είναι γνωστό ότι η ενημέρωση των νέων ανθρώπων σχετικά με τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης είναι σε μεγάλο βαθμό ελλιπής. Αυτό έχει φυσικά ως αποτέλεσμα η ασφαλιστική αγορά να τους φαίνεται και λιγότερο ελκυστική κατά την επιλογή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Πιστεύω ότι η εισαγωγή κάποιων βασικών εννοιών και παραδειγμάτων στη μέση εκπαίδευση, θα δημιουργήσει τα κίνητρα εισόδου στην αγορά μας και ταυτόχρονα θα δώσει το έναυσμα για ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στο ευρύ κοινό. Η είσοδος νέων και κατάλληλα εκπαιδευμένων ανθρώπων στην αγορά με διάθεση για δουλειά και μάθηση είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και θα ανοίξει νέους ορίζοντες.

Πίσω στα νέα