Συνέντευξη του CEO της D.A.S. Hellas Ε. Κάλλη στο INSURANCE DAILY NEWS

Σήμερα μπορεί κάποιος να αποκτήσει συμβόλαιο Ν.Π. με κόστος μικρότερο από €5 το μήνα

Προγράμματα ασφάλισης Νομικής Προστασίας προσιτά προς τον μέσο Έλληνα σχεδιάζει η D.A.S. Hellas. Όπως εξηγεί ο Εμμανουήλ Κάλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ειδικά σε περιόδους κρίσης, οι ασφαλισμένοι αξιοποιούν συμβόλαια που αφορούν σε εργασιακές ή μισθωτικές διαφορές ή ακόμα και σε επισφαλείς απαιτήσεις, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες. Η προσπάθεια εξώδικης επίλυσης μίας διαφοράς είναι, διαχρονικά, όπως προσθέτει ο κ. Κάλλης, στην κουλτούρα της D.A.S. Hellas.

Κύριε Κάλλη, έχετε εμπειρία δεκαετιών στον κλάδο Νομικής Προστασίας και την D.A.S. Ελλάδος. Πιστεύετε ότι είναι κατανοητός και οικείος ο όρος της Νομικής Προστασίας στο σύγχρονο καταναλωτή;
Η έννοια της Νομικής Προστασίας δεν είναι απόλυτα αντιληπτή στον σύγχρονο καταναλωτή. Πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν ότι η Ν.Π. αφορά μόνο τον κλάδο αυτοκινήτου. Υπάρχουν όμως προγράμματα που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών της καθημερινής ζωής όλων των πολιτών, είτε ως οικογενειάρχες είτε ως επαγγελματίες, παρεχόμενα από την Εταιρεία μας. Ασφαλώς η προσπάθεια διάδοσης της ιδέας για τη Ν.Π. πρέπει να είναι διαρκής.

Πόσους ασφαλισμένους έχει η D.A.S. και πόσες υποθέσεις διεκπεραίωσε το 2017; Τι δείχνουν τα στοιχεία ικανοποίησης των ασφαλισμένων σας;
Οι ασφαλισμένοι μας ξεπερνούν τους 200.000. Οι υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν εντός του 2017 ήταν περίπου 17.600 και η σχετική έρευνα των πελατών, που η Εταιρεία μας διεξάγει κάθε χρόνο, έδωσε ένα υψηλό ποσοστό ικανοποίησης 72%. Το ποσοστό αυτό αποτελεί για την Εταιρεία μας επιβράβευση, αλλά και πρόκληση βελτίωσης για την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων ποσοστών ικανοποίησης πελατών.

Πώς κινήθηκε η παραγωγή σας το 2017 και ποια είναι η στρατηγική σας στόχευση μελλοντικά;
Η παραγωγή ασφαλίστρων του 2017 εμφάνισε αύξηση έναντι του 2016 κατά 7,3%. Οι στόχοι που τίθενται έχουν την προοπτική ανοδικής πορείας, με τη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των συνεργατών μας, να αποτελεί πρωταρχικής σημασίας μέλημά μας. Ταυτόχρονα η συνεχής εμφάνισή μας στα κλαδικά ηλεκτρονικά μέσα, πιστεύω ότι θα δώσει μία καλύτερη εικόνα των παροχών Ν.Π. στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τους υποψήφιους πελάτες μας.

Γιατί ένας καταναλωτής να κάνει ασφάλιση Νομικής Προστασίας; Μπορεί σήμερα ο μέσος Έλληνας να ανταποκριθεί στο κόστος των προγραμμάτων;
Το κόστος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών είναι παράγοντες που δυσχεραίνουν τους πολίτες για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Οι ασφαλισμένοι μας όμως δεν ανησυχούν για αυτά, καθώς η ύπαρξη συμβολαίου Ν.Π. τους επιτρέπει να διεκδικούν το δίκιο τους εύκολα και ανέξοδα. Σήμερα μπορεί κάποιος να αποκτήσει συμβόλαιο Ν.Π. με κόστος μικρότερο από 5€ το μήνα. Συνεπώς η ερώτηση – αν μπορεί ο μέσος Έλληνας να ανταποκριθεί στο κόστος των προγραμμάτων μας – απαντάται άμεσα και χωρίς κανέναν δισταγμό με ένα ΝΑΙ!

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, χρησιμοποιούν περισσότερο ή λιγότερο τα προγράμματά τους οι ασφαλισμένοι;
Η ανάγκη εξασφάλισης των συμφερόντων των πολιτών είναι διαρκής. Εντούτοις η οικονομική κρίση ανέδειξε τη χρησιμότητα των συμβολαίων Ν.Π., ιδίως σε ανάγκες των επιχειρήσεων για διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων, των οικογενειών για εργασιακές διαφορές, για μισθωτικές διαφορές κ.λπ. Βεβαίως η Εταιρεία μας με την 48χρονη παρουσία της στην Ελλάδα παρέχει αξιόπιστα αυτές τις λύσεις διαχρονικά.

Κάνοντας έναν απολογισμό του ενός χρόνου που έχετε αναλάβει τη θέση του CΕΟ ποια στοιχεία ή βήματα θα ιεραρχούσατε ως τα πιο σημαντικά;
Η εξυπηρέτηση των συνεργατών – πελατών μας μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων και η αξιοποίηση μίας πληθώρας δυνατοτήτων που προσφέρονται στη σημερινή ψηφιακή εποχή, ήταν μία προτεραιότητα που εξελίχθηκε με επιτυχία. Ακόμη έμφαση δόθηκε στην εντατικοποίηση της ενημέρωσης του δικτύου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για την πληρέστερη κατανόηση της αξίας στην ασφάλιση Ν.Π. Και ασφαλώς συνεχίζουμε.

Πιστεύετε ότι η εξωδικαστική οδός θα μπορέσει να αποσυμφορήσει το δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα;
Έμμεσα θα μπορούσα να πω ότι η D.A.S. βοηθά στην αποσυμφόρηση, διότι ένα μεγάλο ποσοστό αναγγελλομένων αξιώσεων από τους ασφαλισμένους μας επιλύεται εξωδίκως με επιτυχία. Αυτό συμβαίνει διότι η προσπάθεια εξώδικης επίλυσης μίας διαφοράς είναι, διαχρονικά, μέσα στην κουλτούρα της Εταιρείας μας. Η αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών όπως, π.χ. ο θεσμός της διαμεσολάβησης, μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων με την προϋπόθεση της ορθολογικής εφαρμογής της. Ταυτόχρονα η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων μπορεί να οδηγήσει στο ίδιο αποτέλεσμα.

Πίσω στα νέα