Συνέντευξη του C.E.O. της D.A.S. Hellas Κάλλη Εμμανουήλ

Δημοσιεύτηκε στο τεύχος 48 Δεκέμβριος 2017, Περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing

Ο απολογισμός σας για τη χρονιά που πέρασε.  Ποιά η πορεία της Εταιρείας σας το 2017;

Τα μέχρι τώρα δεδομένα μας είναι ενθαρρυντικά. Η χρονιά που τελειώνει, με την αύξηση των πωλήσεων που παρατηρείται, επιβεβαιώνει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για τα προϊόντα Νομικής Προστασίας, ιδιαίτερα όταν αυτά διατίθενται από τη μεγαλύτερη ‘’εξειδικευμένη’’ εταιρεία, D.A.S. Hellas. Όλο και περισσότεροι πολίτες αναζητούν την προστασία που τους παρέχει η εταιρεία μας σε διαφόρους τομείς της καθημερινότητας, όπως είναι οι εργασιακές σχέσεις, η εκμίσθωση ακινήτων, οι εμπορικές συναλλαγές, η χρήση οχημάτων, κ.λπ.

Εξετάζοντας όμως, όχι μόνον τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 2017, είναι μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τη D.A.S. Hellas. Έμφαση έχει δοθεί στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συνεργατών μας, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό το ιδιαίτερα διευρυμένο δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που διατηρούμε. Ταυτόχρονα, εμπεδώνοντας τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς. Ακόμη αξιοποιούμε την τεχνογνωσία που μας παρέχει ο ασφαλιστικός όμιλος ERGO προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις τόσο της αγοράς, όσο και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει πλέον τις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών, διαμεσολαβητών και καταναλωτών.

Με αυτά τα δεδομένα, η χρονιά που κλείνει εμφανίζει μία αύξηση του συνολικού πορτοφολίου και του εσόδου της D.A.S. Hellas, γεγονός που θα οδηγήσει στη μεγέθυνση του μεριδίου μας στην αγορά, αλλά και μία σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Πίσω στα νέα