Ποιοί καλύπτονται
Το πρόγραμμα Smart Auto παρέχει κάλυψη σε όλα τα οχήματα ιδιοκτησίας μελών μιας οικογένειας*,υπό την προϋπόθεση αυτά να είναι Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

* Οικογένεια αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά μέχρι 25 ετών.

Πού καλύπτεστε
Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

 

Καλύψεις

Διεκδίκηση – εξώδικα ή / και δικαστικά – από τρίτους και τις ασφαλιστικές τους εταιρίες των νόμιμων αποζημιώσεων για ζημιές/βλάβες που προκάλεσαν στο ασφαλισμένο Όχημα / Οδηγό / Επιβαίνοντες

 • Για διεκδίκηση αποζημίωσης τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχετε υποστεί εσείς και οι επιβαίνοντες.
 • Για διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος).

Εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου.

 • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε.
 • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης.
 • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή την ανταλλαγή του παλαιού σας οχήματος.
 • Εάν γίνει κακή επισκευή του οχήματός σας στο συνεργείο.

Όταν η ασφαλιστική εταιρία δεν τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της από:

 • Φωτιά.
 • Κλοπή (ολική ή μερική).
 • Ιδίες ζημιές (μικτή).
 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Φυσικά φαινόμενα.
 • Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ..

Σε περίπτωση ατυχήματος με το ασφαλισμένο όχημα – ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα – για όλες τις ζημιές άνω των 400,00 ευρώ, όταν το όχημα βρίσκεται σε μία εκ των πόλεων: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.

Η κάλυψη παρέχεται αφού προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη, για το ύψος της ζημιάς και προσκομιστεί πιστοποίηση ανασφάλιστου οχήματος από τις αστυνομικές αρχές.

Εάν δεχτείτε αγωγή επανείσπραξης από την ασφαλιστική σας εταιρία κ.λπ..

Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Smart Auto