Επωφεληθείτε από το συνδυασμό διαφορετικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία που σας προσφέρει η D.A.S. με προσιτό ασφάλιστρο!

Ποιοί καλύπτονται;

Το πρόγραμμα «SUPERPLAN» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Οικογένειας* και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού** (για όλα τα οχήματα της οικογένειας).

*Οικογένεια αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά μέχρι 25 ετών και οι ανιόντες εφόσον συνοικούν.

**Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

Πού καλύπτεστε;

Οπουδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα και ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλύψεις

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από  ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές)
 • Διαφορές των ασφαλισμένων μας με τράπεζες.
 • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με εργοδότες.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.
 • Διάφορες των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Επιπλέον καλύψεις για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους

 • Άμεση πληρωμή ζημιών του ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα οδηγού ανασφάλιστου οχήματος.
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένο.

Νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτουν τα προγράμματα οικογένειας και οχήματος και οδηγού.