Ποιοί καλύπτονται;

Το πρόγραμμα «SUPERPLAN PLUS II» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Οικογένειας, Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού* (για όλα τα οχήματα της οικογένειας) και Νομικής Προστασίας ενός Σκάφους Αναψυχής.

* Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ.Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού.

Σημείωση:
Η Νομική Προστασία Σκάφους Αναψυχής μπορεί να καλύψει ταχύπλοο με μηχανή μέχρι 200HP ή ιστιοπλοϊκό έως 15 μέτρα.

Καλύψεις

 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Διαφορές των ασφαλισμένων μας με τράπεζες.
 • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με Εργοδότες.
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τράπεζες.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
  Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές τους εταιρίες.
 • Κάλυψη εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού και ενός (1) μάρτυρά του στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Επιπλέον καλύψεις για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους

 • Άμεση πληρωμή ζημιών του ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από υπαιτιότητα οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος.
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις.
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου.
 • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές / βλάβες που προκλήθηκαν στο Ασφαλισμένο Σκάφος / Skipper / Επιβαίνοντες.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια.
 • Διεκδικήσεις και αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις (συναλλαγές).
 • Διαφορές των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτουν τα προγράμματα Νομικής Προστασίας Οικογένειας, Νομικής Προστασίας «Οχήματος και Οδηγού» και Νομικής Προστασίας Σκαφών Αναψυχής.