Εσείς και το αυτοκίνητο σας, ως εργαλείο δουλειάς, μεταφοράς, ή ψυχαγωγίας αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους μικρούς και μεγάλους κινδύνους που σας κοστίζουν ακριβά και αναστατώνουν τη ζωή και το πρόγραμμά σας.

Με τη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να βρείτε το δίκιο σας.

Ποιοί καλύπτονται;
Με το πρόγραμμα Super Auto καλύπτεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο εκάστοτε οδηγός και οι επιβαίνοντες. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ασφαλίζεται με συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεται ακόμα και όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα εκτός του δικού του.

Πού Καλύπτεστε;
Οπουδήποτε παρουσιαστεί ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Καλύψεις

 • Για διεκδίκηση αποζημίωσης (εξώδικα ή/και δικαστικά) από τρίτους και στις ασφαλιστικές τους εταιρείες, τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί ο οδηγός και οι επιβαίνοντες.
 • Για διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος).

Εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου.

Άδεια κυκλοφορίας- δίπλωμα.

 • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε.
 • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης.
 • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή την ανταλλαγή του παλαιού σας οχήματος.
 • Εάν γίνει κακή επισκευή του οχήματός σας στο συνεργείο.

Όταν η ασφαλιστική εταιρία η οποία έχει ασφαλίσει το όχημά του δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις όπως:

 • Φωτιά.
 • Κλοπή (ολική ή μερική).
 • Ιδίες ζημιές (μικτή).
 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Φυσικά φαινόμενα.
 • Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ..

Διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

Σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 € και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.

 • Άμεση πληρωμή ζημιών από ανασφάλιστο όχημα. Η κάλυψη παρέχεται αφού προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη, για το ύψος της ζημιάς και προσκομιστεί πιστοποίηση ανασφάλιστου οχήματος από τις αστυνομικές αρχές.
 • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις. Εάν δεχτείτε αγωγή επανείσπραξης από την ασφαλιστική σας εταιρία κ.λπ.
 • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας. Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του ασφαλισμένου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως οδηγού και ιδιοκτήτη οχήματος.