Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα «καλά ταξίδια», αλλά οι νόμοι της θάλασσας είναι εξαιρετικά αυστηροί και ένα απρόοπτο μπορεί να σας βάλει σε περιπέτειες.

Στο πλαίσιο αυτό η Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas σάς προσφέρει σημαντικές παροχές που έχετε πάντα ανάγκη όταν ταξιδεύετε με το σκάφος σας (ταχύπλοο, ιστιοπλοϊκό, jet ski).

Ποιοί καλύπτονται;
Ο Κύριος-Κάτοχος του Σκάφους Αναψυχής, ο εκάστοτε Skipper (κυβερνήτης), καθώς και οι Επιβαίνοντες.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Διεκδίκηση – εξώδικα ή/και δικαστικά- από τρίτους και τις ασφαλιστικές τους εταιρίες των δίκαιων και νόμιμων αποζημιώσεων, για ζημιές / βλάβες που προκάλεσαν στο ασφαλισμένο Σκάφος / Skipper / Επιβαίνοντες.

Εάν κατηγορηθείτε επειδή:

  • Τραυματίσατε λουόμενο ή ψαροντουφεκά.
  • Προκαλέσατε ρύπανση της θάλασσας ή μη τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας κ.λπ..
  • Όταν έχετε αντιδικία με το ναυπηγείο επισκευής του σκάφους σας.
  • Όταν έχετε διαφορές με ναυλωτές.
  • Όταν σε περίπτωση πώλησης του σκάφους σας, υπάρχει καθυστέρηση ή μη πληρωμή επιταγών ή συναλλαγματικών από τον αγοραστή.

Όταν διεκδικείτε σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου που καλύπτουν το σκάφος αναψυχής, αποζημίωση που δικαιούστε για το σκάφος αναψυχής σε περιπτώσεις φωτιάς, κλοπής κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Σκαφών Αναψυχής.