Εσείς και το αυτοκίνητο σας, ως εργαλείο δουλειάς αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους μικρούς και μεγάλους κινδύνους που σας κοστίζουν ακριβά και αναστατώνουν τη ζωή και το πρόγραμμά σας.

Με τη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να βρείτε το δίκιο σας.

Ποιοί καλύπτονται;

Με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού καλύπτεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο εκάστοτε οδηγός και οι επιβαίνοντες. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ασφαλίζεται με συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεται ακόμα και όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα που δεν του ανήκει.

Πού Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Καλύψεις

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης από υλικές ζημιές του οχήματος ή σωματικές βλάβες του οδηγού και των επιβαινόντων, από τις ασφαλιστικές εταιρίες ή τους υπαιτίους τρίτους.

 • Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών για τραυματισμό ή θάνατο από αμέλεια, σε τριμελή πλημμελειοδικεία.
 • Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε πταισματοδικεία και μονομελή πλημμελειοδικεία.
 • Αποκρούσεις ποινικών κατηγοριών σχετικές με τη μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων, παραβίαση ταχογράφου, παραβίαση ωραρίου οδηγού κ.λπ.

Περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας κυκλοφορίας και οδηγήσεως καθώς και για διαδικασίες επανάκτησής τους.

 • Προβλήματα με συνεργεία επισκευής των αυτοκινήτων.
 • Για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την πώληση του παλιού ή την αγορά του καινούργιου αυτοκινήτου σας.
 • Διεκδίκηση χρημάτων από καθυστερήσεις εκφόρτωσης.

Όταν η ασφαλιστική εταιρία στην οποία έχει ασφαλίσει το όχημά του δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις, όπως:
Φωτιά, θραύση κρυστάλλων, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.

Κάλυψη εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου οδηγού ή του μάρτυρά του στην περίπτωση που δικάζεται σε ποινικό δικαστήριο εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας του, σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ. και για έξοδα έως 350,00 €.

Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 € και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος.

 • Εργατικές διαφορές του ιδιοκτήτη του οχήματος με τον οδηγό του.
 • Για παραβιάσεις των καταστάσεων εργασίας (π.χ. εργασία οδηγού κατά την ημέρα του ρεπό).

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του ασφαλισμένου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως οδηγού και ιδιοκτήτη οχήματος.