Με την εξειδικευμένη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas μπορείτε τώρα εσείς και τα μέλη της Οικογένειάς σας να διεκδικήσετε το δίκιο σας ως πολίτες, εργαζόμενοι, συγκάτοικοι ή γείτονες και καταναλωτές, να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και συγκροτημένα τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα και τις αδικίες που παρουσιάζονται καθημερινά χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του δικηγόρου που εσείς μπορείτε να επιλέξετε.

Ποιοί καλύπτονται;
Τo πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οικογένειας παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στα μέλη της οικογένειας (γονείς, παιδιά έως 25 ετών, ανιόντες εφόσον συνοικούν) και στη μόνιμη κατοικία.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Καλύψεις

 • Όταν προκληθούν ζημιές στο σπίτι σας από υπαιτιότητα τρίτου, π.χ. γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργείου του δήμου ή εταιρίας κοινής ωφέλειας κ.λπ..
 • Όταν καλυπτόμενο μέλος της οικογένειας τραυματιστεί σε δημόσιο χώρο.

Εάν εσείς ή κάποιο από τα καλυπτόμενα μέλη της οικογένειας σας κατηγορηθεί από τρίτους ή την αστυνομία:

 • Για διατάραξη κοινής ησυχίας.
 • Για πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ..

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις:

 • Αγοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών.
 • Αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης (όπως, από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής κ.λπ..

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής.

Εάν εσείς ή κάποιο από τα καλυπτόμενα μέλη της οικογένειας σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

 • Απολυθεί καταχρηστικά.
 • Δεν του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.
 • Ο εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα.
 • Ο εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λπ..

Όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ..

Για θέματα που σχετίζονται με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, περιουσίας, όπως για παράδειγμα:

 • Η ασφαλιστική εταιρία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του.
 • Η ασφαλιστική εταιρία καταβάλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά, κλοπή κ.λπ..

 

Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του ασφαλισμένου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που αφορούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οικογένειας.