Με την εξειδικευμένη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas μπορείτε τώρα να προστατέψετε την κατοικία σας, χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του δικηγόρου που εσείς μπορείτε να επιλέξετε.

Ποιοί καλύπτονται;
Αφορά κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας, ανεξάρτητα με το αν διαμένει ή όχι σε αυτή.

Πού καλύπτεστε;
Οπουδήποτε βρίσκεται το ακίνητό σας στην Ελλάδα.

Καλύψεις

Για ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στην κατοικία (οικοδομή και περιεχόμενο).

Για τις περιπτώσεις που κατηγορηθεί ο ασφαλισμένος για παραβάσεις ποινικών διατάξεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον ασφαλισμένο αποκλειστικά με την ιδιότητά ως ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Οι οποίες συνάπτονται από τον ιδιοκτήτη και αφορούν την κατοικία του ως οικοδομή και το περιεχόμενό της αποκλειστικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό της.

Οι οποίες αφορούν την κατοικία κατά κινδύνων περιουσίας (οικοδομή και περιεχόμενο).

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Κατοικίας.