Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την διαχείριση της πολυκατοικίας προστατεύοντας τον εκάστοτε διαχειριστή.

Ποιοί καλύπτονται;

Ο εκάστοτε Διαχειριστής της Πολυκατοικίας

Πού καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα

Καλύψεις

Για ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Για τις περιπτώσεις που κατηγορηθεί ο ασφαλισμένος για παραβάσεις ποινικών διατάξεων που συνδέονται με την ιδιότητά του ως διαχειριστή, σε περιπτώσεις όπως, έπειτα από τραυματισμό προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας από έκρηξη λέβητα, βλάβη στο ασανσέρ, ατύχημα στη σκάλα κ.λπ..

Εάν ο ιδιοκτήτης – ένοικος της πολυκατοικίας δεν καταβάλλει τα κοινόχρηστα.

  • Όταν έχετε διαφορές με συνεργεία επισκευών (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, κ.λπ.).
  • Ο συντηρητής του ασανσέρ δεν το επισκευάζει σωστά με αποτέλεσμα το συχνό εγκλωβισμό ενοίκων κ.λπ..

Εάν έχετε διαφορές, όπως, η ασφαλιστική εταιρία αστικής ευθύνης αρνείται να καταβάλλει την αποζημίωση μετά από ζημιά ή τραυματισμό σε κοινόχρηστο χώρο κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον εκάστοτε διαχειριστή της πολυκατοικίας και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Διαχείρισης Πολυκατοικίας.