Ποιοί καλύπτονται;

Το πρόγραμμα καλύπτει την επιχείρηση, ανεξάρτητα από την επαγγελματική της δραστηριότητα και τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί.

Πού καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Καλύψεις

 • Tο διπλανό κατάστημα πιάνει φωτιά και κάνει ζημιά στο δικό σας.
 • Κάποιος απρόσεκτος πελάτης κάνει ζημιά στο κατάστημά σας.
 • Έσπασε η αποχέτευση του κτιρίου που είναι η επαγγελματική σας στέγη και έγιναν ζημίες στο ακίνητο, στα εμπορεύματα, τις μηχανές κ.α..

Σε περίπτωση που εσείς ή η επιχείρηση σας ή κάποιος από τους εργαζόμενους σε αυτή μηνυθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως:

 • Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση.
 • Ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Διατάραξη κοινής ησυχίας.
 • Πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ..

Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές, παράβαση όρων της μισθωτικής σύμβασης κ.α..

Που την καλύπτουν με συμβόλαια περιουσίας, προσωπικών ατυχημάτων, αστικής ευθύνης κ.λπ..

Δυνατότητα αναγγελίας έως τεσσάρων (4) υποθέσεων μέχρι 5.000 ευρώ έκαστη, στις οποίες θα επιχειρηθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός. Για μία (1) εξ αυτών καλύπτεται και η δικαστική διεκδίκηση αν ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν ευδοκιμήσει.

Υπηρεσίες & Παροχές

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του.

Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου δικαστηρίου.

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό.

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας.

 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων.
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Smart Business