Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Μέσα από την τοπική και παγκόσμια αναταραχή οι επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έρχονται αντιμέτωπες με την πρωτοφανή ανάγκη να μειώσουν το διαρκώς αυξανόμενο κόστος και να ανασχεδιάσουν τις οργανωτικές τους δομές με σκοπό να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Τα διάφορα προβλήματα σε συνδυασμό με τις απρόοπτες καταστάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν, γίνονται εμπόδιο στη σωστή και κερδοφόρα λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί χρήματα, δαπάνη πολύτιμου χρόνου και αρκετές φορές εμπλοκή σε διαδικασίες με αβέβαιο αποτέλεσμα όσον αφορά την κατοχύρωση των νόμιμων δικαιωμάτων σας. Συνήθως χρειάζεται να καταφύγετε σε νομικές ενέργειες (εξώδικες ή δικαστικές) προκειμένου να διεκδικήσετε το δίκιο σας.

Αυτό προσφέρει η D.A.S. Hellas:

Εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην δικαιοσύνη για τον καθένα.

Καλύψεις

Δίνει το προνόμιο σε κάθε επιχειρηματία να μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του, διευκολύνοντάς τον να διεκδικήσει:

 • Ακάλυπτες επιταγές.
 • Ανεξόφλητα τιμολόγια.
 • Απλήρωτες συναλλαγματικές.
 • Μη τήρηση ιδιωτικών συμφωνητικών.

Ταυτόχρονα σας απαλλάσσει από το κόστος των δικαστικών ενεργειών, όπως:

 • Έκδοση διαταγών πληρωμής.
 • Αποκρούσεις ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά διαταγών πληρωμής.
 • Κάλυψη αγωγών διεκδίκησης επισφαλών απαιτήσεων.
 • Επιδόσεις δικογράφων.
 • Κάλυψη αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση απαιτήσεων (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί).
 • Κάλυψη εγκλήσεων για ακάλυπτες επιταγές κ.λπ..

Υπηρεσίες & Παροχές

 • Πανελλαδικά οργανωμένο δίκτυο από συνεργαζόμενους δικηγόρους και επιμελητές.
 • Μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου της εξέλιξης κάθε υπόθεσης.
 • Γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη των υποθέσεων.
 • Φορολογικά οφέλη για τον ασφαλισμένο.
 • Τις αμοιβές του δικηγόρου και των δικαστικών επιμελητών.
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της δίκης.
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το δικαστήριο.
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων (εκτός από τις δαπάνες εκείνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές).
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχει επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου.

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν την ασφαλισμένη επιχείρηση και σχετίζονται με τις καλυπτόμενες ασφαλιστικές περιπτώσεις.