Υποβολή Παραπόνων

Το παράπονό σας είναι προτεραιότητά μας.


Στο πεδίο αυτό η εταιρία μας, δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με το συμβόλαιό σας ή τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που σας παρέχονται. Η έκφραση του παραπόνου μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι και ακόμα πιο αποτελεσματικοί στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Παράπονο θεωρείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας, η οποία σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλισης.
Δεν θεωρούνται παράπονα οι αναγγελίες απαιτήσεων, τα αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου σας καθώς και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Τρόποι υποβολής παραπόνου
Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε το παράπονό σας με τους κάτωθι τρόπους, υπ’ όψιν του επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Αιτιάσεων:

  • E-mail: complaints@das.gr
  • Fax: 210 92358757
  • Ταχυδρομείο: D.A.S. Hellas, Τμήμα Αιτιάσεων, Λεωφ. Βουλιαγμένης 411, Ηλιούπολη 16346.

Προς διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε τη φόρμα υποβολής παραπόνου, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ

Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων
Αμέσως μετά την υποβολή του παραπόνου σας, το Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων θα δημιουργήσει σχετικό φάκελο και θα σας αποστείλει βεβαίωση παραλαβής του καθώς και τα στοιχεία του αρμοδίου εκπροσώπου μας.

Στη συνέχεια, το Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες επικοινωνίες και ενέργειες για τη δίκαιη, ουσιαστική και αντικειμενική διερεύνηση του παραπόνου σας, ώστε να απαντηθεί το αργότερο μέσα σε πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του. Στην περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της προθεσμίας αυτής, θα σας ενημερώσουμε αιτιολογημένα εγγράφως, προσδιορίζοντας ταυτοχρόνως τον πιθανολογούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση επεξεργασίας του παραπόνου σας.

Η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας ενώ έχετε το δικαίωμα να εμείνετε στην αιτίασή σας, εάν δεν ικανοποιηθείτε πλήρως από την απάντησή μας.
Παράλληλα με την υποβολή του παραπόνου σας ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της εταιρίας μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές, όπως:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, τηλ.: 210 3205222, 210 3205223
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/contact/ComplaintForm.aspx

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
http://www.1520.gov.gr/ypovoli-kataggelias?id=253
Υπουργείο Ανάπτυξης, «Γραμμή Καταναλωτή 1520»

Συνήγορος Καταναλωτή:
http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_ReportGuidelines.html
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, τηλ.: 210 6460862, 210 6460814