Υποβολή Παραπόνων

Το παράπονο σας είναι προτεραιότητα μας.

Στο πεδίο αυτό, η εταιρεία μας σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με το συμβόλαιο σας ή τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που σας παρέχονται. Η έκφραση του παραπόνου σας μας βοηθά να γίνουμε καλύτεροι και ακόμα πιο αποτελεσματικοί στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Παράπονο θεωρείται η δήλωση δυσαρέσκειας η οποία σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλισης. Το πρόσωπο το οποίο δύναται να δηλώσει τη δυσαρέσκεια του είναι ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, ο συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης.

Παράπονα δεν θεωρούνται, οι αναγγελίες απαιτήσεων, τα αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου σας καθώς και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.

Τρόποι υποβολής παραπόνου

Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε το παράπονο σας με τους κάτωθι τρόπους:

  • E-mail: complaints@das.gr
  • Fax: 210.9237271
  • Ταχυδρομείο: D.A.S. Hellas, Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων, Λεωφ. Βουλιαγμένης 411, Ηλιούπολη 16346, Αττική.
  • Φόρμα αιτήσεως: Προς διευκόλυνση σας παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε τη κάτωθι φόρμα αιτήσεως συμπληρώνοντας όλα τα πεδία.