Η ξεχωριστή πορεία της D.A.S. Hellas σε παγκόσμιο επίπεδο στηρίζεται στην ακλόνητη πεποίθηση ότι η καλλιέργεια ειλικρινών σχέσεων αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας.