Η νομική προστασία D.A.S. Hellas είναι για τους προνοητικούς…

 Απρίλιος 2012 Ασφαλιστικό Ναι, Εφημερίδα Ασφαλίζομαι Οχήματα και οδηγοί απειλούνται καθημερινά από διάφορους κινδύνους. Τα χιλιάδες αυτοκίνητα, δίκυκλα, γεωργικά μηχανήματα, λεωφορεία που αποτελούν εργαλείο δουλειάς,…

Περισσότερα

Νομική Προστασία σε Οικογένεια και Κατοικία D.A.S. Hellas

Μάρτιος 2012 Εφημερίδα Ασφαλίζομαι Ένα πλήρες πρόγραμμα νομικής υποστήριξης που «αγκαλιάζει» τα μέλη της οικογένειας, την κατοικία, καλύπτει και δωρεάν το εξοχικό εφόσον υπάρχει, και…

Περισσότερα