Η κρίση γεννά ευκαιρίες

27042017-SYNENT_300WΗ ασφαλιστική αγορά ήταν για πολλές δεκαετίες ένας κόσμος ανδρών. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό έχει αλλάξει και πολλές γυναίκες βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα του γυναικείου μυαλού;

Είναι γεγονός ότι η γυναικεία παρουσία σε ανώτερες βαθμίδες διοίκησης έχει ενισχυθεί, όπως άλλωστε καταγράφεται και στη σχετική μελέτη της ICAP για το 2016. Στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, δεν είναι σπάνιο να βρίσκονται γυναίκες στη διοίκηση μιας επιχείρησης και, βέβαια, η ασφαλιστική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση.

Προσωπικά, δεν θεωρώ ότι η επιτυχημένη πορεία ενός στελέχους σχετίζεται με το φύλο, αλλά με την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις και να επιλύει προβλήματα, ώστε να επιτυγχάνονται οι ομαδικοί και επιχειρησιακοί στόχοι.

Εάν έπρεπε να επισημάνω ένα πλεονέκτημα ή μία ειδοποιό διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, θα μπορούσα να αναφέρω την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτουν οι γυναίκες, αλλά και την ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης περισσότερων του ενός αντικειμένων. Τα χαρακτηριστικά αυτά, πιστεύω, ότι αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα και συμβάλλουν στην αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, καθώς και στην καλλιέργεια καλού κλίματος και επικοινωνίας με τους συνεργάτες τους.

Είστε «γέννημα-θρέμμα» της εταιρείας την οποία σήμερα ηγείστε. Πόσο σημαντικό είναι για έναν διευθύνοντα σύμβουλο η σταδιακή του εξέλιξη μέσα στην ίδια εταιρεία, αλλά και πόσο επωφελές είναι αυτό για την ίδια την εταιρεία. Να αναδεικνύει δηλαδή και να δίνει ευκαιρίες στους εργαζόμενους της.

Αν και οι απόψεις διίστανται, πιστεύω ότι η σταδιακή εξέλιξη στους κόλπους της ίδιας της επιχείρησης είναι αμοιβαία επωφελής τόσο για την εταιρεία, όσο και για τα στελέχη. Η D.A.S. Hellas σταθερά δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί και αποτελεί βασική προτεραιότητά της. Αναδεικνύοντας και δίνοντας ευκαιρίες στους εργαζομένους, προωθώντας την ανάπτυξή τους και δημιουργώντας κίνητρα για εκείνους, η επιχείρηση κάνει μία επένδυση με μελλοντική και μακροχρόνια απόδοση. Οι εργαζόμενοι αποκτούν τεχνογνωσία, καλλιεργούν δεξιότητες, εκπαιδεύονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εισάγουν καινοτομίες και συμβάλλουν, πλέον με τη σειρά τους, στην ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας. Είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο κεφάλαιο μίας επιχείρησης, αλλά και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

 Στη δική μου περίπτωση, κάνοντας μία ανασκόπηση από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα μέχρι σήμερα, μου δόθηκε η ευκαιρία να αποκομίσω σημαντικές γνώσεις για το σύνολο του μηχανισμού της ιδιωτικής ασφάλισης και να κατανοήσω σε βάθος την φιλοσοφία και τις αρχές της βιομηχανίας της ιδιωτικής ασφάλισης. Η D.A.S. Hellas δίνει μεγάλη σημασία στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω. Έτσι, λοιπόν, επένδυσε και σε εμένα, μου παρείχε ανοιχτή πρόσβαση σε γνώσεις και σε εκπαίδευση, ώστε να εξελιχθώ και να μπορέσω να τα ανταποδώσω όλα αυτά με τη σειρά στην εταιρεία.

Οι Έλληνες εξακολουθούν να είναι φειδωλοί απέναντι στην ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί θεωρείτε ότι δεν έχουν πειστεί ακόμα για την αναγκαιότητα μιας ασφαλιστικής κάλυψης; Μήπως τα πακέτα είναι ακόμα υψηλά για την μέση Ελληνική οικογένεια ή τον μέσο επαγγελματία;

Πράγματι, οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι συγκρατημένοι. Θεωρώ, όμως, ότι αυτό δεν οφείλεται στο κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά κυρίως στη χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων. Σίγουρα, μπορεί να συνέβαλλαν και κάποια αρνητικά γεγονότα που κλόνισαν την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων, αλλά πλέον αποτελούν παρελθόν. Το νέο θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει σταδιακά να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού εδραιώνοντας ένα κλίμα διαφάνειας.

Όμως, βασικό ζητούμενο παραμένει η ασφαλιστική παιδεία των Ελλήνων που θα έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχα την καλλιέργεια ασφαλιστικής κουλτούρας. Γι’ αυτό, βασική επιδίωξη όλων μας στην ασφαλιστική αγορά είναι η ανάδειξη της σημασίας και των ωφελειών της ιδιωτικής ασφάλισης.

Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση, η ΕΑΕΕ έχει χαράξει μία πολιτική εξωστρέφειας και έχει αρχίσει να κάνει σημαντικά βήματα ώστε να προωθήσει το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Είμαι σίγουρη ότι η προσπάθεια αυτή θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο από τον από τον νέο Πρόεδρο και το νέο Δ.Σ. της Ένωσης έχοντας, βέβαια, συνοδοιπόρους όλους τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη για τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής, δεδομένου, μάλιστα, ότι η Ελλάδα υπολείπεται σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και μεγάλο ποσοστό πολιτών παραμένει ανασφάλιστο.

Οι ευθύνες της Πολιτείας είναι δεδομένες. Ανεπαρκείς έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα, άρνηση παροχής κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα για ιδιωτική ασφάλιση και ταυτόχρονα ένα συνταξιοδοτικό/ασφαλιστικό σύστημα που μοιάζει να καταρρέει. Βλέπετε κάτι να αλλάζει στο άμεσο μέλλον;

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να πείσουμε την Πολιτεία, μέσω της ΕΑΕΕ που είναι το θεσμικό όργανο της ασφαλιστικής αγοράς, για το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με την Ιδιωτική Ασφάλιση προς όφελος της κοινωνίας. Είναι απαραίτητο, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να αξιοποιηθεί από την Πολιτεία η εκτεταμένη τεχνική γνώση και εμπειρία της ασφαλιστικής αγοράς για την οργάνωση ενός συνολικού σχεδίου και την άμεση εκτέλεσή του, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών τόσο βραχύχρονα όσο και στο μέλλον. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο, η Ιδιωτική Ασφάλιση διαδραματίζει διαφορετικό και ουσιαστικότερο ρόλο απ΄ ότι στην Ελλάδα και χρειάζεται να αποδεχθούμε την παγκόσμια αυτή εμπειρία και πραγματικότητα, ώστε να υιοθετήσουμε δοκιμασμένες, αποτελεσματικές πρακτικές, χωρίς άλλους δισταγμούς.

Ήδη σήμερα, η ασφυξία που δημιουργήθηκε τόσο στη συνταξιοδοτική ασφάλιση, όσο και στο δημόσιο σύστημα υγείας έχει οδηγήσει σε νέες επιλογές και νόμους, οι οποίοι εμφανώς δεν βελτίωσαν τα πράγματα και δεν διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα. Όλα δείχνουν πώς όσο πιο γρήγορα εγκαινιαστεί η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με βασικό άξονα τη συμπληρωματικότητα, τότε μόνο μπορούν να προκύψουν οι βιώσιμες λύσεις, τις οποίες επιζητούμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι μία περίοδος δημιουργικότητας και, χωρίς στεγανά και προκαταλήψεις, κράτος και ιδιωτική ασφάλιση μπορούν να βρουν μια συνισταμένη για το καλό των πολιτών. Η πρόταση της ασφαλιστικής αγοράς είναι σαφής και ο κεντρικός της άξονας βασίζεται σε ένα σύστημα τριών διακριτών πυλώνων με διαφορετικούς τρόπους διοίκησης και χρηματοδότησης, με στόχο τρεις διαφορετικές πηγές συνταξιοδοτικού εισοδήματος. Η πρόταση αυτή είναι η επιτυχημένη συνταγή διεθνώς, που άλλωστε έπρεπε από χρόνια να είχαμε ακολουθήσει.

Ως προς το θέμα της υγείας, είναι φανερό ότι το Κράτος και οι πολίτες ατομικά, δαπανούν από το υστέρημά τους χωρίς την ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου, καταλήγοντας να σπαταλούνται κεφάλαια με πολύ περιορισμένα αποτελέσματα. Η ασφαλιστική αγορά δεν χαίρεται γι’ αυτή την κατάσταση ούτε επιθυμεί να την εκμεταλλευτεί, αλλά αντίθετα εξακολουθεί να υποστηρίζει την οργανωμένη συνεργασία του ιδιωτικού χώρου με το Κράτος.

Η οικονομική κρίση δημιουργεί ευκαιρίες ή αφανίζει κλάδους;

Έχουμε γίνει μάρτυρες και του αρνητικού, αλλά και του θετικού αντίκτυπου της κρίσης. Αναφερόμενη συγκεκριμένα στην ασφαλιστική αγορά, η κρίση με βεβαιότητα υποστηρίζω ότι γεννά ευκαιρίες. Η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, η διάχυτη ανασφάλεια, ο περιορισμός των εισοδημάτων είναι μερικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή και στα οποία η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να δώσει αποτελεσματικές λύσεις.

Σημαντικό, όμως, είναι να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν. Γι’ αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι η κρίση μας δίνει δυνατότητες, αλλά για να τις αξιοποιήσουμε θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους και τη στρατηγική μας, να γίνουμε ευέλικτοι, να εισάγουμε καινοτομίες, να αναπτύξουμε νέα προϊόντα, να καλύψουμε νεοαναδυόμενους κινδύνους και να υιοθετήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 Η κατάληξη της Εθνικής Ασφαλιστικής (πώληση ή πάγωμα της διαδικασίας) θα επηρεάσει όλο τον κλάδο αναπόφευκτα. Έχετε προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια;

 Η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής αφορά τόσο την Εθνική Τράπεζα, όσο και την Εθνική Ασφαλιστική και οι επιχειρηματικές επιλογές πρέπει να γίνονται σεβαστές. Ο χώρος της ιδιωτικής ασφάλισης ασφαλώς βιώνει τις μεταβολές που συμβαίνουν στην αγορά και κατά συνέπεια, με τον ίδιο τρόπο τις βιώνουμε κι εμείς στη D.A.S. Hellas. Είναι πολύ πιθανό στον κλάδο να δούμε ανακατατάξεις όπως η δημιουργία νέων μεγαλύτερων σχημάτων μέσα από συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Προσδοκούμε, μέσα από τις όποιες αλλαγές συντελεστούν, να δημιουργηθούν υπεραξίες για την αγορά, να ανοίξουν νέες προοπτικές και οι όποιες μεταβολές να περάσουν θετικά στις εταιρείες, την αγορά, και κυρίως τους καταναλωτές.

 Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει την εταιρεία σας από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις του κλάδου;

Η D.A.S. Hellas είναι συνώνυμη με τη Νομική Προστασία στην Ελλάδα και βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση του κλάδου. Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως της τεχνογνωσίας, τις πελατοκεντρικής μας φιλοσοφίας και της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Είμαστε μία έμπειρη ομάδα, επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση των συνεργατών μας και στοχεύουμε στην πραγματική ικανοποίηση του πελάτη. Δεν επαναπαυόμαστε, είμαστε διαρκώς σε εγρήγορση και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Με τον τρόπο αυτό, χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους προσφέροντάς τους κατάλληλα προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση, αλλά και με τους συνεργάτες μας.

Κυρία Σταυρογιάννη, τι περιθώρια έχει η νομική προστασία για περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοι είναι οι στόχοι της DAS για το 2017;

Οι προοπτικές της Νομικής Προστασίας είναι σημαντικές, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς αυξανόμενο κόστος της πρόσβασης στη Δικαιοσύνη, αλλά και την πολυπλοκότητα των δικαστικών διαδικασιών, ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Νομικής Προστασίας είναι πιο απαραίτητο από ποτέ.

Για το 2017, πρωταρχικοί στόχοι μας είναι η ανάπτυξη της εταιρείας, η αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών και η ικανοποίηση των πελατών μας, αναδεικνύοντας μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει τη D.A.S. Hellas.

Η στρατηγική μας συνοψίζεται σε τρία σημεία:

Νέες τεχνολογίες. Υποστηρίζοντας και τη νέα στρατηγική του Ομίλου μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών μας και στην καινοτομία υιοθετώντας κατάλληλες μηχανογραφικές λύσεις και αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες προς όφελος τόσο των συνεργατών όσο και των πελατών μας.

Δίκτυο διανομής. Κυρίαρχο μέλημά μας αποτελεί η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση των συνεργατών μας, ώστε να ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές με συνέπεια και διαφάνεια.

Στρατηγικές συνεργασίες. Στοχεύουμε, αφενός, στη διεύρυνση των στρατηγικών συνεργασιών που ήδη έχουμε και, αφετέρου, η σύναψη νέων και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Το προηγούμενο έτος αναλάβατε την Προεδρία του ΕΙΑΣ. Ποιο το όραμα και οι στόχοι σας για το Ινστιτούτο;

Το Ινστιτούτο μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και τη σωστή κατάρτιση των στελεχών των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και των διαμεσολαβούντων. Τα μέλη του Δ.Σ., με εξαιρετική, θα έλεγα, ομοφωνία, προχωρούμε σε μια νέα εποχή αξιοποιώντας τη μακρόχρονη πείρα του Ινστιτούτου ξεκινώντας ήδη τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις με διακεκριμένους εισηγητές και συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, πανεπιστήμια ελληνικά αλλά και διεθνούς κύρους, καθώς και με την υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων e-learning.

Για το σκοπό αυτό, βρισκόμαστε ήδη σε συνεργασία τόσο με την ΕΑΕΕ, όσο και με τις ασφαλιστικές εταιρείες ώστε να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς και να προσαρμόσουμε αντίστοιχα τα προγράμματα κατάρτισης που παρέχει το Ινστιτούτο. Και σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ΕΑΕΕ και τον Πρόεδρο, για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη προς το Ινστιτούτο και να τονίσω ότι συμμερίζομαι και υποστηρίζω την άποψη του Προέδρου της Ένωσης ότι όλοι οι φορείς της Ιδιωτικής Ασφάλισης θα πρέπει να συνεργαστούν για την προώθηση της ασφαλιστικής ιδέας προς όφελος των ασφαλισμένων, των εργαζομένων, των συνεργατών, των μετόχων και βέβαια του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.

ΠΙΣΩ