Η διοίκηση κατανέμεται στα εξής τμήματα:

Τμήμα Πωλήσεων

Το Τμήμα Πωλήσεων είναι το ζωτικής σημασίας κομμάτι της εταιρίας, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι κυρίως η αύξηση των πωλήσεων, η διατήρηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου, η επέκταση του δικτύου συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών (και εναλλακτικών καναλιών διανομής), η εκπαίδευση, παρακολούθηση και παρακίνηση αυτών, καθώς επίσης η εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των συνεργατών της εταιρίας που σχετίζονται με τα θέματα των πωλήσεων.

Επίσης, το Τμήμα Πωλήσεων αποτελεί τον αγωγό εκείνο μέσα από τον οποίο μεταφέρονται, αλλά και ταυτόχρονα φιλτράρονται νέες ιδέες, αιτήματα του δικτύου πωλήσεων, χρήσιμες πληροφορίες και ανάγκες της αγοράς που δημιουργούνται προκειμένου να αξιολογηθούν και να επεξεργαστούν από την εταιρία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσαρμογή στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Το Τμήμα Ζημιών της D.A.S. Hellas στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο είναι απόλυτα εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών του κλάδου της Νομικής Προστασίας. Η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών αποτελεί για εμάς καθημερινό στοίχημα, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται με την, επί δεκαετίες, βαθιά γνώση αποκλειστικά του κλάδου της Νομικής Προστασίας.

Πέραν όμως από την κεκτημένη γνώση στοχεύουμε στη διαρκή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, γεγονός το οποίο πετυχαίνουμε με διαρκή επιμόρφωση και παρακολούθηση σεμιναρίων. Στα ως άνω πλαίσια η δομή των τμημάτων αναπτύσσεται και εξελίσσεται ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς.

Το Τμήμα Ζημιών της D.A.S. Hellas, λειτουργικά και οργανωτικά, αποτελεί ένα τμήμα εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων της, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα άμεσα να λαμβάνουν ενημερώσεις για την πορεία των υποθέσεών τους.

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της D.A.S. Hellas είναι η ‘’καρδιά’’, όπως πολύ συχνά λέγεται μιας εταιρίας. ‘Ένα άρτια οργανωμένο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να συνεισφέρει στην έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για την εταιρία.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες παρέχουν εχέγγυα εσωτερικής υγείας, εύρυθμης λειτουργίας των καθημερινών συναλλαγών της εταιρίας, αλλά βοηθούν και στον προγραμματισμό και την τελική υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων όλων των τμημάτων.

Tμήμα Mηχανογράφησης

Το Τμήμα Πληροφορικής της D.A.S. Hellas υποστηρίζει μηχανογραφικά όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας. Διαθέτει σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί μέσα στην εταιρία από στελέχη της εταιρίας και για τις ανάγκες της εταιρίας. Έτσι μπορεί άμεσα να υλοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης σύμφωνα με τις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Η Μηχανογράφηση της εταιρίας είναι άρτια οργανωμένη και εκσυγχρονίζεται διαρκώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Οδηγία Solvency II.