Το 1970 η D.A.S. εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, με τη μορφή υποκαταστήματος. Από το 1994 λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας Γενικής Νομικής Προστασίας, δημιουργώντας έτσι τη D.A.S. Hellas.

Έκανε γνωστή την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας στην ελληνική αγορά ασκώντας εξειδικευμένα μόνον αυτόν τον κλάδο. Η εταιρία διατηρεί ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.

Έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, συνεργαζομένων δικηγόρων και λοιπών συνεργατών σε κάθε πόλη της ελληνικής επικράτειας, το οποίο εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόβλημα των ασφαλισμένων βρίσκει την ιδανική του λύση.

Πάνω από 300.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αποτελούν την καλύτερη εγγύηση και απόδειξη για την εξειδικευμένη και επαγγελματική αντιμετώπιση της Νομικής Προστασίας από τη D.A.S. Hellas Α.Ε., που είναι πάγια προσανατολισμένη στα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.