• Η D.A.S. Hellas Α.Ε. τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη ή μελλοντική θέση εργασίας, τα οποία έρχονται σε γνώση της από την αποστολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων απευθείας στην εταιρεία ή μέσω τρίτων μερών. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών τους προσόντων και των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων για την πιθανότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους στην D.A.S. Hellas. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό σας σημείωμα διατηρείται στη βάση δεδομένων μας για περίοδο δώδεκα (12) μηνών. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερωθείτε μέσω της σύνοψης της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων Εργαζομένων και Υποψηφίων Εργαζομένων της D.A.S. Hellas» εδώ.