Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχημένης πορείας της D.A.S. Hellas είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Αναζητάμε ανθρώπους με ενθουσιασμό, δυναμισμό, δέσμευση για το αποτέλεσμα, σύγχρονη τεχνογνωσία, ομαδικό πνεύμα και προσανατολισμό στον πελάτη.

Στην D.A.S. Hellas έχουμε δημιουργήσει ένα ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, εκπαίδευση, τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας μας, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας.

Φόρμα Επικοινωνίας