Μάιος 2013

Περιοδικό Insurance World

Τι απαντά η D.A.S. για την ασφάλιση νομικής προστασίας

Γιώργος Τάσσης, Διευθυντής Πωλήσεων στην D.A.S. Hellas

1. Ποιοι λόγοι καθιστούν την ασφάλιση νομικής προστασίας αναγκαία σήμερα;

Ο βασικότερος λόγος είναι ίδια η σημασία της νομικής προστασίας, που είναι το «ιδανικό» συμβόλαιο υποστήριξης για τα μικρά ή μεγάλα απρόοπτα της καθημερινότητας τα οποία απαιτούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης. Βέβαια οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία αποτελούν ένα ακόμα επίκαιρο λόγο της αναγκαιότητας που υπάρχει για τον καθένα να διαθέτει ένα συμβόλαιο νομικής προστασίας. Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει μειώσεις στα έσοδα κάθε νομικού και φυσικού προσώπου. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα όπως στο παρελθόν, η νοοτροπία αλλάζει και αναπτύσσεται περισσότερο το αίσθημα της προστασίας των κεκτημένων. Τα έξοδα γίνονται πλέον κατόπιν μεγαλύτερης σκέψης και με μέτρο. Το γεγονός αυτό έχει κάνει επιτακτική και την ανάγκη για αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη- και με όσο το δυνατόν πιο προσιτό κόστος για τον μέσο πολίτη ή επιχειρηματία. Και εμείς στην D.A.S. Hellas δημιουργήσαμε και παρέχουμε ασφαλιστικά προγράμματα νομικής προστασίας τα οποία διασφαλίζουν «εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη» την ώρα που υπάρχει ανάγκη. Επιπλέον για να στηρίξουμε τους πολίτες και τους πελάτες μας δημιουργούμε ολοένα και νέα πιο ευέλικτα προϊόντα με μειωμένο κόστος προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εποχής.

2. Ποια είναι τα μεγέθη και οι προοπτικές του κλάδου; Πιστεύετε ότι στο μέλλον ο κλάδος θα παρουσιάσει ανάπτυξη; (η ανάπτυξη αυτή αφορά κάποιο συγκεκριμένο τομέα της νομικής προστασίας;).

Οι προοπτικές είναι σημαντικές και κατά τη γνώμη μου θα διαφανούν μέσα στην επόμενη διετία σταδιακά. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αποκλίνει των άλλων χωρών, όπου μαζί με την οικονομική ανάπτυξη αναπτύσσεται και η ασφάλιση νομικής προστασίας. Υπάρχουν χώρες της Ευρώπης όπου κάθε επιχείρηση, κάθε οικογένεια διαθέτει ένα συμβόλαιο Νομικής Προστασίας. Η ανάπτυξη θα αφορά όλους τους τομείς Νομικής Προστασίας. Ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη, όμως, προσδοκώ ότι θα υπάρξει για τη Νομική Προστασία Οικογένειας. Σε αυτή την εξέλιξη η D.A.S. Hellas είναι έτοιμη να ανταποκριθεί. Ήδη έχουμε κάνει και συνεχίζουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Γνωρίζουμε ότι με την ποιότητα και τις υπηρεσίες μας θα είμαστε μπροστά στις μελλοντικές εξελίξεις.

 3. Πιστεύετε ότι η νομική προστασία πρέπει να πωλείται εξειδικευμένα ή όπως ήδη πωλείται, ως κομμάτι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων;

Το ένα δεν αναιρεί το άλλο και δεν υπάρχει πρέπει και δεν πρέπει. Υπάρχει το συμβόλαιο νομικής προστασίας, η σωστή κατάρτισή του, και σαφώς η υποστήριξή του με έμπειρους συνεργάτες και με τεχνογνωσία. Αυτό είναι το μείζον. Τώρα αναφορικά με την εξειδίκευση, είναι γνωστή η σημασία της. Δίνει πάντα κάτι διαφορετικό, κάτι επιπλέον που δεν μπορεί να δώσει μία πολυκλαδική ασφαλιστική εταιρία, διότι για την εξειδικευμένη εταιρία δεν μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφέροντος με τον ασφαλισμένο, λόγω μη παράλληλης άσκησης και άλλων κλάδων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα οδηγούνται στην εξειδίκευση. Αυτό κάτι σημαίνει. Και αυτό είναι γνωστό στους πολίτες και δυνητικούς αγοραστές συμβολαίων νομικής προστασίας.

4.  Ο Έλληνας καταναλωτής είναι σήμερα ενημερωμένος σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας;

Νομίζω πώς υπάρχουν περιθώρια να μάθει περισσότερα και σε βάθος. Είναι η εποχή της ωριμότητας. Πέρασε μια μεγάλη περίοδος ανάπτυξης της οικονομίας μας, ήλθε η ύφεση, τα προβλήματα της και τώρα αναμένεται η ορθολογικότερη και σε άλλες βάσεις ανάπτυξη. Όλα αυτά επηρεάζουν και έχουν αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τώρα αρχίζουν να ρωτούν περισσότεροι για την νομική προστασία και αναπτύσσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ενημέρωση. Εμείς φυσικά από την πλευρά μας διαβλέποντας τα σημάδια αυτής της αλλαγής, έχουμε ετοιμάσει και υλοποιούμε το δικό μας πλάνο για την προβολή της D.A.S. Hellas και τη μεγαλύτερη επικοινωνία της με το κοινό.

Πίσω στα νέα