Η D.A.S. Hellas δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα για τους Φοιτητές – Σπουδαστές, το Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Φοιτητών.

Καλύψεις Προγράμματος:

  • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης του ασφαλισμένου φοιτητή σε περιπτώσεις τραυματισμού του ως επιβάτη Μ.Μ.Μ. ή ως πεζού.
  • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης υλικών ζημιών του δικύκλου και των σωματικών βλαβών του ασφαλισμένου, μετά από ατύχημα στο οποίο δεν ευθύνεται, από τον υπαίτιο και την ασφαλιστική του εταιρία.
  • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω παράβασης του Κ.Ο.Κ., όταν οδηγεί δίκυκλο ή λόγω παράβασης αστυνομικών διατάξεων στην καθημερινή ιδιωτική του ζωή, π.χ. διατάραξη κοινής ησυχίας.
  • Διεκδίκηση και απόκρουση στις συμβάσεις αγοραπωλησίας της οικοσκευής και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του ασφαλισμένου, π.χ. αγορά ελαττωματικού ψυγείου, τηλεόρασης, ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.ά.
  • Κάλυψη των μισθωτικών διαφορών με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου, π.χ. υπερβολική αύξηση ενοικίου.
  • Παροχή νομικών συμβουλών για προβλήματα της καθημερινής ιδιωτικής ζωής.

Σημείωση: Για απαιτήσεις μέχρι 400 € γίνονται μόνον εξωδικαστικές ενέργειες.

Πίσω στα νέα