Η ασφάλεια των εργαζομένων στον χώρο εργασίας των ανθρώπων κατέχει πλέον σημαντικό ρόλο στις λειτουργίες των εταιρειών. Για τον λόγο αυτό την Τρίτη 2/4/2019, η ομάδα των ανθρώπων της D.A.S. Hellas, παρακολούθησε εκπαίδευση από τον Τεχνικό Ασφαλείας αναφορικά με τη διαδικασία εκκένωσης του κτιρίου και την αποτελεσματική χρήση κατασβεστικών μέσων.
Παράλληλα, ο Τεχνικός Ασφαλείας της εταιρείας έδωσε συμβουλές για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν και απάντησε στις ερωτήσεις του προσωπικού.

Πίσω στα νέα