Αύξηση των οικονομικών μεγεθών καθώς και διεύρυνση των συνεργασιών της κατέγραψε η D.A.S. Hellas στο εξάμηνο του έτους.

Η αύξηση των εσόδων της υπερέβη το 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ ανάλογες ποσοστιαίες ανόδους σημείωσε στην κερδοφορία της και στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.

Θετική, επίσης, στην άνοδο των μεγεθών της εταιρείας ήταν και η προώθηση των προϊόντων νέας γενιάς “Smart” και “Total Care” τα οποία και έτυχαν αποδοχής καθώς είναι εναρμονισμένα στις σύγχρονες ανάγκες και ικανοποιούν τους καταναλωτές.

Να σημειωθεί ότι στο εξάμηνο του έτους η D.A.S. Hellas ενέταξε στο δυναμικό της σημαντικό αριθμό νέων συνεργατών οι οποίοι τοποθετούν την Νομική Προστασία στην καθημερινή τους πωλησιακή δραστηριότητα.

Πίσω στα νέα