Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας Νομικής Προστασίας “D.A.S. Hellas”, μετά την ολοκλήρωση της θητείας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στην εκλογή νέων Μελών τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως:

Θεόδωρος Κοκκάλας, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Δρ. Θωμάς Ευάγγελος Γιαννάκος, Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Κάλλης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Ιωάννης Λινός, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
Παύλος Φλώρος, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Οι Μέτοχοι ευχαριστούν την απερχόμενη Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνα Σταυρογιάννη για την μακρά συνεργασία και τις προσπάθειές της και της εύχονται καλή επιτυχία στο μέλλον.

Ο κ. Εμμανουήλ Κάλλης, που καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εταιρία από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO), είναι πτυχιούχος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα ασφαλίσεων Νομικής Προστασίας, αφού έχει διατελέσει Διευθυντικό στέλεχος της “D.A.S. Hellas” επί 32 έτη και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επί 10 έτη.

Οι Μέτοχοι ευχήθηκαν καλή επιτυχία στα νέα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πίσω στα νέα