Υψηλή παγκόσμια διάκριση για την οικονομική της ανάπτυξη, τις επιδόσεις της και την κερδοφορία της, αποδόθηκε στην D.A.S. Hellas σε έκθεση* της Plimsoll World όπου αξιολογήθηκαν οι 70 μεγαλύτερες εταιρείες στην διεθνή αγορά ασφάλισης Νομικής Προστασίας. Η D.A.S. Hellas, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία εκδόθηκε στις αρχές του μήνα, έχει υψηλότατη κερδοφορία, οικονομική ευρωστία και σημαντική παραγωγική δραστηριότητα. Το διάγραμμα Plimsoll, που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση και αποτυπώνει την συνολική εικόνα της εταιρείας, είναι υψηλό κι παρουσιάζει μία συνεχώς ανοδική πορεία, υποδεικνύοντας τη διαρκή βελτίωση της οικονομικής ισχύος της D.A.S. Hellas. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία του 2015, η D.A.S. Hellas εμφάνισε 3 σημεία υπεροχής που έχουν ως τα εξής:

  1. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις Top 30 εταιρείες στην κατηγορία των μικτών κερδών.
  2. Το περιθώριο κέρδους προ φόρων (pretax profit margin), για το 2015, έχει βελτιωθεί σημαντικά από 7,0% σε 18,2% και είναι υψηλότερο κατά πολύ από τον μέσο όρο του κλάδου που ανέρχεται σε 7,2%.
  3. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται μέσα στις Top 50 εταιρείες στην κατηγορία της απόδοσης πωλήσεων επί του συνόλου του ενεργητικού.

*ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Επισημαίνεται ότι η έκθεση για τη Διεθνή Αγορά Ασφάλισης Νομικής Προστασίας αναλύει και αξιολογεί τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες Νομικής Προστασίας σε παγκόσμιο επίπεδο και εξάγει συμπεράσματα για την βιωσιμότητά τους. Περιγράφει τις επιδόσεις, την οικονομική ευρωστία και την αξία των 70 εταιρειών που κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά.

Πίσω στα νέα