Αυξητικά κινείται από τις αρχές του 2018 η παραγωγή της D.A.S. Hellas η οποία πανελλαδικά καταγράφει από τους συνεργάτες της σημαντικά στοιχεία ενδιαφέροντος για τα προγράμματα Νομικής Προστασίας που παρέχει στην αγορά.

Στο πλαίσιο της τάσης αυτής,  στο πρώτο τρίμηνο η εταιρεία σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017 εμφανίζει αύξηση των πωλήσεών της περίπου  11,2%.

Το ποσοστό αυτό αποτελεί και εφαλτήριο για τη συνέχιση ανόδου της παραγωγής καθώς η D.A.S. Hellas ενισχύει τις παροχές της προς τους ασφαλισμένους και με νέα προγράμματα Νομικής Προστασίας.

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η τεχνική υποδομή και παρέχεται τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους πελάτες της, η πλήρης ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω της οποίας αποδίδονται οι προμήθειες, οι αποζημιώσεις και εισπράττονται τα ασφάλιστρα, χωρίς απώλεια χρόνου.

Επίσης υλοποιήθηκε και παρέχεται πλέον ως υπηρεσία στους ασφαλισμένους  η δυνατότητα αποπληρωμής των  ασφαλίστρων  τους μέσω διαδικτύου και χρήσης πιστωτικών καρτών, με τις ανάλογες φυσικά διευκολύνσεις.

Η εξέλιξη αναβάθμισης των τεχνικών υποδομών της εταιρείας συντελεί στην ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία, κάτι που η διοίκηση της D.A.S. Hellas έχει θέσει ως βασική παράμετρο κάθε απόφασής της και αποτελεί στρατηγική της επιλογή στο σχέδιο περαιτέρω ανάπτυξής της στην αγορά.

Πίσω στα νέα