Έξυπνα Προγράμματα Νομικής Προστασίας

Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ευέλικτα και οικονομικά ασφαλιστικά προγράμματα Νομικής Προστασίας και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα: Smart for all για την οικογένεια, Smart for one για τον κάθε πολίτη, Smart auto για το αυτοκίνητο, Smart boat για το σκάφος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Ιδιώτες

Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται στους Ιδιώτες και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα: Οχήματος & Οδηγού, Οικογένειας, Προσωπική Νομική Προστασία, Εκμίσθωσης Ακινήτου, Κατοικίας, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Σκαφών Αναψυχής, Superplan.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Επαγγελματίες-Eπιχειρήσεις

Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα: Επαγγελματική Νομική Προστασία, Σύνθετη Επαγγελματική Νομική Προστασία. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός, Smart Business, Multiplan.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Ιατρούς

Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικά προγράμματα: Ιατρών, Ιατρών με εξαρτημένη σχέση εργασίας, Superplan Ιατρών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

D.A.S. Hellas Εταιρικό Έντυπο

Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη εταιρία, την ιστορική της διαδρομή, τις αρχές που διέπουν την λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ