ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
ΕξειδικευμΕνα ΠρογρΑμματα

Aναλυτικές πληροφορίες που αφορούν τις Yπηρεσίες, τις Παροχές και τις Kαλύψεις των Aσφαλιστικών Προγραμμάτων Nομικής Προστασίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σώματα Ασφαλείας, Οδηγός – ΟΣΥ.