Smart For All

Smart for All

Ποιοι Καλύπτονται;

Το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Smart for All παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στα μέλη κάθε οικογένειας* και της μόνιμης κατοικίας.

*Οικογένεια αποτελούν οι σύζυγοι και τα παιδιά μέχρι 25 ετών.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Smart for All

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

 • Όταν προκληθούν ζημιές στο Σπίτι σας από υπαιτιότητα τρίτου, π.χ. γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργείου του Δήμου ή Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.
 • Όταν καλυπτόμενο Μέλος της Οικογένειας σας τραυματιστεί σε δημόσιο χώρο

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας κατηγορηθεί από τρίτους ή την αστυνομία:

 • Για διατάραξη κοινής ησυχίας
 • Για πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις:

 • Αγοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών
 • Αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης (όπως από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής κ.λπ.)

Διαφορές των Ασφαλισμένων μας με Τράπεζες

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με Εργοδότες

Εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

 • Απολυθεί καταχρηστικά
 • Δεν του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση
 • Ο Εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα
 • Ο Εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λπ.

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Οικογενειακής Κατοικίας (Μόνιμης και Εξοχικής)

 • Όταν ο Ιδιοκτήτης του Σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ.

Διαφορές των Καλυπτομένων Μελών με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες

Για θέματα που σχετίζονται με Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης, Περιουσίας, όπως για παράδειγμα:

 • Η Ασφαλιστική εταιρία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του
 • Η Ασφαλιστική εταιρία καταβάλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά κ.λπ.

Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία

Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.