DAS_SITE_anapt-ym_PR-PROSW

ΠροσωπικΗς

Ο ασφαλισμένος μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του ως πολίτης και ως καταναλωτής και να προστατευτεί διεκδικώντας τα έννομα συμφέροντά του.

Ποιοί Καλύπτονται;

To πρόγραμμα Προσωπικής Νομικής Προστασίας παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στον ίδιο τον Ασφαλισμένο και στη μόνιμη κατοικία του.

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του Ασφαλισμένου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Προσωπικής Νομικής Προστασίας

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

 • Όταν προκληθούν ζημιές στο Σπίτι σας από υπαιτιότητα τρίτου, π.χ. γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργείου του Δήμου ή Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.
 • Εάν τραυματιστείτε σε δημόσιο χώρο

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Εάν εσείς κατηγορηθείτε από τρίτους ή την αστυνομία:

 • Για διατάραξη κοινής ησυχίας
 • Για πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές)

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις:

 • Αγοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών
 • Αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης (όπως, από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής κ.λπ.)

Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με εργοδότες

Εάν εσείς με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

 • Απολυθείτε καταχρηστικά
 • Δεν σας καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση
 • Ο Εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα
 • Ο Εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λπ.

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Οικογενειακής Κατοικίας

Όταν ο Ιδιοκτήτης του Σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ.

Διαφορές των Ασφαλισμένων με την Ασφαλιστική τους Εταιρία

Για θέματα που σχετίζονται με Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης, Περιουσίας, όπως για παράδειγμα:

 • Η Ασφαλιστική Εταιρία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του
 • Η Ασφαλιστική Εταιρία καταβάλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά, κλοπή κ.λπ.

Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία

Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.