DAS_SITE_anapt-ym_PR-OXHMA

ΟχΗματος & ΟδηγοΥ

Εσείς και το αυτοκίνητο σας, ως εργαλείο δουλειάς, μεταφοράς, ή ψυχαγωγίας αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους μικρούς και μεγάλους κινδύνους που σας κοστίζουν ακριβά και αναστατώνουν τη ζωή και το πρόγραμμά σας.

Με τη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να βρείτε το δίκιο σας.

Ποιοι καλύπτονται;

Με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού καλύπτεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο εκάστοτε οδηγός και οι επιβαίνοντες. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ασφαλίζεται με συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεται ακόμα και όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα που δεν του ανήκει.

Ποια οχήματα καλύπτονται;

 • Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
 • ΦΟΡΤΗΓΑ (Ι.Χ. ή Δ.Χ.)
 • ΤΑΞΙ
 • ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
 • ΔΙΚΥΚΛΑ
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ
 • ΤΡΑΚΤΕΡ
 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης).

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του Ασφαλισμένου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως Οδηγού και Ιδιοκτήτη Οχήματος

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

Διεκδίκηση – εξώδικα ή/και δικαστικά – από τρίτους και τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες των νόμιμων αποζημιώσεων για ζημιές/βλάβες που προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Όχημα / Οδηγό / Επιβαίνοντες

 • Για διεκδίκηση αποζημίωσης τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί ο Οδηγός και οι επιβαίνοντες
 • Για διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος)

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο Οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου

Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές)

 • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε
 • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης
 • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή στην ανταλλαγή του παλαιού σας Οχήματος
 • Εάν γίνει κακή επισκευή του Οχήματος σας στο συνεργείο κ.λπ.

Διαφορές του Ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης

Όταν η Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία έχει ασφαλίσει το όχημά του δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις, όπως:

 • Φωτιά
 • Κλοπή (ολική ή μερική)
 • Ιδίες ζημιές (μικτή)
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ.

Πραγματογνωμοσύνη

Σε περίπτωση ατυχήματος με το Ασφαλισμένο Όχημα - ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα - για όλες τις ζημιές άνω των 400,00 ευρώ, όταν το όχημα βρίσκεται σε μία εκ των πόλεων: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής

Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης, Διανυκτέρευσης και Διατροφής του Ασφαλισμένου Οδηγού και ενός (1) Μάρτυρά του

Στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του

Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος

(Επιπλέον Κάλυψη για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους)
Η κάλυψη παρέχεται αφού προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη, για το ύψος της ζημιάς και προσκομιστεί πιστοποίηση ανασφάλιστου οχήματος από τις Αστυνομικές Αρχές

Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις

(Επιπλέον Κάλυψη για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους)
Εάν δεχτείτε αγωγή επανείσπραξης από την Ασφαλιστική σας Εταιρία κ.λπ.

Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου

(Επιπλέον Κάλυψη για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους)
Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας