DAS_SITE_anapt-ym_PR-OIKOG

ΟικογΕνειας

Με την εξειδικευμένη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas μπορείτε τώρα εσείς και τα μέλη της Οικογένειάς σας να διεκδικήσετε το δίκιο σας ως πολίτες, εργαζόμενοι, συγκάτοικοι ή γείτονες και καταναλωτές, να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και συγκροτημένα τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα και τις αδικίες που παρουσιάζονται καθημερινά χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του Δικηγόρου που εσείς μπορείτε να επιλέξετε.

Ποιοι Καλύπτονται;

 • To πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οικογένειας παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στα μέλη της οικογένειας (γονείς, παιδιά έως 25 ετών, ανιόντες εφόσον συνοικούν) και στη μόνιμη κατοικία

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη

Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του Ασφαλισμένου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

 • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
 • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
 • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
 • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
 • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν τους Ασφαλισμένους και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οικογένειας

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

 • Όταν προκληθούν ζημιές στο Σπίτι σας από υπαιτιότητα τρίτου, π.χ. γείτονα, εργολάβου διπλανής οικοδομής, συνεργείου του Δήμου ή Εταιρίας Κοινής Ωφέλειας κ.λπ.
 • Όταν καλυπτόμενο Μέλος της Οικογένειας τραυματιστεί σε δημόσιο χώρο

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας κατηγορηθεί από τρίτους ή την αστυνομία:

 • Για διατάραξη κοινής ησυχίας
 • Για πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ.

Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές)

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις:

 • Αγοράς ακατάλληλων προς διάθεση τροφίμων ή ελαττωματικών καταναλωτικών αγαθών
 • Αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης (όπως, από γραφεία ταξιδιών, συμβόλαιο συντήρησης/επισκευής κ.λπ.)

Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες

Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής

Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με εργοδότες

Εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας:

 • Απολυθεί καταχρηστικά
 • Δεν του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση
 • Ο Εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα
 • Ο Εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λπ.

Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Οικογενειακής Κατοικίας

Όταν ο Ιδιοκτήτης του Σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ.

Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες

Για θέματα που σχετίζονται με Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης, Περιουσίας, όπως για παράδειγμα:

 • Η Ασφαλιστική Εταιρία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του
 • Η Ασφαλιστική Εταιρία καταβάλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά, κλοπή κ.λπ.

Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία

Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.