Οδηγοί ΟΣΥ

ΟδηγοΙ Ο.Σ.Υ.

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Οδηγός Ο.Σ.Υ..

Ποιοί Καλύπτονται;

Ο Οδηγός Ο.Σ.Υ..

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οδηγών Ο.Σ.Υ.

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

Από σωματικές βλάβες, μετά από ατύχημα, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ.

Απόκρουση ποινικών κατηγοριών για τραυματισμό ή θάνατο

Από αμέλεια και εφόσον σχετίζεται με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, σε δικαστήρια όλων των βαθμών

Απόκρουση ποινικών κατηγοριών για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας

Σε Πταισματοδικεία και Μονομελή Πλημμελειοδικεία

Αφαίρεσης άδειας οδηγήσεως

Σε περίπτωση παράβασης του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Διαφορές του οδηγού με τον εργοδότη του

Λόγω καταχρηστικής απόλυσης, μη καταβολής νόμιμης αποζημίωσης, άδικης μεταχείρισης – μετάθεσης, υπολογισμού υπερωριών ή παρακράτησης μισθού, ευθύνη εργοδότη, κ.λπ.