Διαχείριση Πολυκατοικίας

ΔιαχεΙριση ΠολυκατοικΙας

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την διαχείριση της πολυκατοικίας προστατεύοντας τον εκάστοτε διαχειριστή.

Ποιοί Καλύπτονται;

Ο εκάστοτε Διαχειριστής της Πολυκατοικίας

Που Καλύπτεστε;

Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα

Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου

Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του

Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου

Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου

Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό

Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων

Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας

Ποιες δαπάνες καλύπτει;

  • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών
  • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης
  • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο
  • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων
  • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου

Νομικές Συμβουλές

Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Εκάστοτε Διαχειριστή της Πολυκατοικίας και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Διαχείρισης Πολυκατοικίας

Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης

Για ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

Για τις περιπτώσεις που κατηγορηθεί ο ασφαλισμένος για παραβάσεις ποινικών διατάξεων που συνδέονται με την ιδιότητά του ως διαχειριστή, σε περιπτώσεις όπως:

  • Έπειτα από τραυματισμό προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας από έκρηξη λέβητα, βλάβη στο ασανσέρ, ατύχημα στη σκάλα κ.λπ.

Διεκδίκηση οφειλόμενων κοινόχρηστων δαπανών

Εάν ο ιδιοκτήτης – ένοικος της πολυκατοικίας δεν καταβάλλει τα κοινόχρηστα

Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις Ενοχικών Συμβάσεων (Συναλλαγών) της Διαχείρισης

  • Όταν έχετε διαφορές με συνεργεία επισκευών (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, κ.λπ.)
  • Ο συντηρητής του ασανσέρ δεν το επισκευάζει σωστά με αποτέλεσμα το συχνό εγκλωβισμό ενοίκων κ.λπ.

Διεκδικήσεις κατά ασφαλιστικών εταιριών για διαφορές που απορρέουν από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια κοινόχρηστων χώρων της Διαχείρισης

Εάν έχετε διαφορές, όπως :

  • Η Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης αρνείται να καταβάλλει την αποζημίωση μετά από ζημιά ή τραυματισμό σε κοινόχρηστο χώρο κ.λπ.