DAS_SITE_anapt-me_ET_DIOIK

ΔιοΙκηση και ΟργΑνωση

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ D.A.S. Hellas

H διοίκηση κατανέμεται σε 4 τμήματα:

Τμήμα Πωλήσεων

Το Τμήμα Πωλήσεων είναι το ζωτικής σημασίας κομμάτι της εταιρίας, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι κυρίως η αύξηση των πωλήσεων, η διατήρηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου, η επέκταση του δικτύου συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών (και εναλλακτικών καναλιών διανομής), η εκπαίδευση, παρακολούθηση και παρακίνηση αυτών, καθώς επίσης η εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων των συνεργατών της εταιρίας που σχετίζονται με τα θέματα των πωλήσεων.

Επίσης, το Τμήμα Πωλήσεων αποτελεί τον αγωγό εκείνο μέσα από τον οποίο μεταφέρονται, αλλά και ταυτόχρονα φιλτράρονται νέες ιδέες, αιτήματα του δικτύου πωλήσεων, χρήσιμες πληροφορίες και ανάγκες της αγοράς που δημιουργούνται προκειμένου να αξιολογηθούν και να επεξεργαστούν από την εταιρία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την προσαρμογή στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Tμήμα Ζημιών & Nομικό́ Tμήμα

Το Τμήμα Ζημιών της D.A.S. Hellas στελεχώνεται από προσωπικό, το οποίο είναι απόλυτα εξειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών του κλάδου της Νομικής Προστασίας. Η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών αποτελεί για εμάς καθημερινό στοίχημα, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται με την, επί δεκαετίες, βαθιά γνώση αποκλειστικά του κλάδου της Νομικής Προστασίας.

Πέραν όμως από την κεκτημένη γνώση στοχεύουμε στη διαρκή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας, γεγονός το οποίο πετυχαίνουμε με διαρκή επιμόρφωση και παρακολούθηση σεμιναρίων. Στα ως άνω πλαίσια η δομή των Τμημάτων αναπτύσσεται και εξελίσσεται ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς.

Το Τμήμα Ζημιών της D.A.S. Hellas, λειτουργικά και οργανωτικά, αποτελεί ένα Τμήμα Εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων της, παρέχοντας τους τη δυνατότητα άμεσα να λαμβάνουν ενημερώσεις για την πορεία των υποθέσεών τους με ποικίλους τρόπους όπως:

 • δυνατότητα on line ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο
 • αποστολή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο υποδειχθεί από τον ασφαλισμένο

Tμήμα Oικονομικών Yπηρεσιών

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της D.A.S. Hellasείναι η ‘’καρδιά’’, όπως πολύ συχνά λέγεται μιας εταιρίας. ‘Ένα άρτιο οργανωμένο τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να συνεισφέρει στην έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για την Εταιρία.

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες παρέχουν εχέγγυα εσωτερικής υγείας, εύρυθμης λειτουργίας των καθημερινών συναλλαγών της εταιρίας , αλλά βοηθούν και στον προγραμματισμό και την τελική υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων όλων των τμημάτων.

Το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνο για τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Λογιστήριο
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Είσπραξη ασφαλίστρων
 • Οικονομική Παρακολούθηση συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πελατών και προμηθευτών.
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και αναφορών στον Όμιλο και σε όλες τις εποπτικές αρχές.
 • Επενδύσεις της εταιρίας
 • Αναλογιστικές Υπηρεσίες

Tμήμα Mηχανογράφησης

Το Τμήμα Πληροφορικής της D.A.S. Hellas υποστηρίζει μηχανογραφικά όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας. Διαθέτει σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί μέσα στην εταιρία από στελέχη της εταιρίας και για τις ανάγκες της εταιρίας. Έτσι μπορεί άμεσα να υλοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης σύμφωνα με τις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Οι εφαρμογές καλύπτουν μεταξύ άλλων τους παρακάτω τομείς:

 • Εκδόσεις που περιλαμβάνουν καταρτίσεις νέων συμβολαίων, πρ. πράξεις και ανανεώσεις, ομαδικά, εξειδικευμένο σύστημα αντασφαλειών, ταχυπληρωμές, πάγιες εντολές (direct debit) και ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης πελατολογίου και χαρτοφυλακίου.
 • Μηχανογραφημένο λογιστήριο, εφαρμογή εισπράξεων, εφαρμογή επιταγών εισπρακτέων – πληρωτέων.
 • Εφαρμογή ζημιών που περιλαμβάνει εκτός από τα στοιχεία του φακέλου, πλήρη παρακολούθηση της υπόθεσης και ενημέρωση του πελάτη από την στιγμή της αναγγελίας μέχρι να ολοκλήρωση της διαδικασίας στο δικαστήριο.
 • Όσο αφορά το internet έχουμε υλοποιήσει καινοτόμες ιδέες στελεχών αλλά και συνεργατών. Έτσι οι συνεργάτες μας έχουν τη δυνατότητα μέσω WEB εφαρμογής να εκδίδουν τα συμβόλαιά τους και να τα τυπώνουν στο χώρο τους με όποια συσκευή διαθέτουν (PC, laptop, tablet, Smartphone κλπ). Επίσης μέσω του internet οι πελάτες, συνεργάτες και συνεργαζόμενοι δικηγόροι της εταιρίας έχουν μια πληθώρα ενημερώσεων για τις υποθέσεις τους, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.
 • Στατιστικά που καλύπτουν όλο το φάσμα των πληροφοριών (εκδόσεων, εισπράξεων, ζημιών κλπ) και σκοπό έχουν να ενημερώσουν την διοίκηση τα στελέχη αλλά και όλους τους συνεργάτες της εταιρίας

Η Μηχανογράφηση της D.A.S. Hellas ανταποκρίνεται ήδη στις αυστηρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Solvency II σε θέματα λειτουργίας και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

Απόφαση της εταιρίας είναι η Μηχανογράφηση της εταιρίας να είναι άρτια οργανωμένη και διαρκώς να εκσυγχρονίζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις. Προς το σκοπό αυτό διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους υλικούς και ανθρώπινους.