Εντυπα ΠροΪΟντων και ΥπηρεσιΩν

D.A.S. Hellas Εταιρικό Έντυπο

D.A.S. Hellas Εταιρικό Έντυπο
Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με τη εταιρία, την ιστορική της διαδρομή, τις αρχές που διέπουν την λειτουργία της και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Iδιώτες

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Iδιώτες
Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται στους Ιδιώτες και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα: Οχήματος & Οδηγού, Οικογένειας, Προσωπική Νομική Προστασία, Εκμίσθωσης Ακινήτου, Κατοικίας, Διαχείρισης Πολυκατοικιών, Σκαφών Αναψυχής, Superplan, Superplan Plus I, Superplan Plus II.

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Eπαγγελματίες-Eπιχειρήσεις

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Eπαγγελματίες-Eπιχειρήσεις
Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε Επαγγελματίες και Επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα: Βασική Επαγγελματική Νομική Προστασία, Σύνθετη Επαγγελματική Νομική Προστασία, Εξωδικαστικός Συμβιβασμός, Smart Business, Multiplan.

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Iατρούς

Προγράμματα Νομικής Προστασίας για Iατρούς
Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ασφαλιστικά προγράμματα: Ιατρών, Ιατρών με εξαρτημένη σχέση εργασίας, Superplan Ιατρών.

Έξυπνα Προγράμματα Νομικής Προστασίας

Έξυπνα Προγράμματα Νομικής Προστασίας
Δείτε συγκεντρωμένες πληροφορίες σχετικά με ευέλικτα και οικονομικά ασφαλιστικά προγράμματα Νομικής Προστασίας και πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα: Smart for all για την οικογένεια, Smart for one για τον κάθε πολίτη, Smart auto για το αυτοκίνητο, Smart boat για το σκάφος, Smart risks για τις διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια, Smart Superplan, Smart Business.