ΔιεκδικΩ το δΙκιο μου

Απαραίτητη περισσότερο από ποτέ είναι σήμερα Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ Ασφάλιση Νομικής Προστασίας της D.A.S. Hellas.

Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, νοικοκυριά μέσω των συμβολαίων της D.A.S. Hellas μπορούν να αισθάνονται την ασφάλεια ότι έχουν την απόλυτη νομική υποστήριξη, όποτε τη χρειαστούν και τη βεβαιότητα ότι μπορούν να διεκδικήσουν το δίκιο τους.

Η ανάγκη να διαφυλαχθούν τα κεκτημένα, και τα όποια περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν είναι μεγάλη. Αυτό προσφέρει η D.A.S. Hellas:

  • Εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην δικαιοσύνη για τον καθένα
  • Το προνόμιο σε κάθε πολίτη να μπορεί να προστατεύσει τα όσα έχει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η D.A.S. Hellas διαθέτει προγράμματα νομικής προστασίας που προσφέρουν αποτελεσματική υποστήριξη στους κατόχους τους, και αναφέρονται σε :

  • Ιδιώτες: σειρά προγραμμάτων Νομικής Προστασίας που αφορούν ιδιοκτήτες οχημάτων, εκμισθωτές ακινήτων, σκάφη αναψυχής διαχειριστές πολυκατοικιών, ομαδικής ασφάλισης προσωπικού επιχειρήσεων, ένστολων, μελών σωματείων κ.λπ.
  • Επαγγελματίες – Επιχειρήσεις: που αφορά επιχειρήσεις και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παρέχει καλύψεις όπως διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων (από τιμολόγια, επιταγές, συναλλαγματικές), υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, εργατικές και μισθωτικές διαφορές κ.α.