Όταν ο πελάτης βρίσκει το δίκιο του

13042016-SYNENT_300WΣυνέντευξη της κυρίας Νάντιας Σταυρογιάννη στο περιοδικό Fortune, τεύχος Απριλίου 2016

Tα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Αθέτηση όρων συμφωνιών, οικονομικές διαφορές, κλονισμός των εργασιακών σχέσεων, νέες συναλλακτικές πρακτικές, έλλειψη ρευστότητας και διάχυτη αβεβαιότητα που πηγάζει από το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί μονόδρομο. Ο χρόνος, όμως, και το κόστος μιας τέτοιας επιλογής, πολλές φορές, είναι αποθαρρυντικοί παράγοντες και δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραιτούνται του δικαιώματός τους να προασπίσουν τα συμφέροντά τους.

Στα πλαίσια αυτά, η D.A.S. Hellas, με την ασφάλιση νομικής προστασίας, παρέχει στους ασφαλισμένους της απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων και των αμοιβών των δικηγόρων, αλλά βρίσκεται δίπλα τους μέχρι την περάτωση των υποθέσεών τους παρακολουθώντας τες και ενημερώνοντάς τους σχετικά. Με τον τρόπο αυτό, τους απαλλάσσει από σημαντικό μέρος του άγχους, της ανησυχίας και της ψυχολογικής φθοράς που μπορεί να συνεπάγεται μια δικαστική διεκδίκηση. Το γεγονός ότι η D.A.S. Hellas παραμένει πρώτη στον κλάδο της νομικής προστασίας στην Ελλάδα αποδεικνύει το έργο της, αλλά και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει χτίσει στην ελληνική αγορά με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά, πάνω απ’ όλα, με τους ίδιους τους πελάτες της, ο βαθμός ικανοποίησης των οποίων αποτυπώνεται σε σχετικές έρευνες. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως όταν επιβλήθηκαν τα capital controls, οι μέτοχοι στήριξαν απόλυτα την ελληνική θυγατρική, δηλώνοντας ικανοποιημένοι από την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια.

Επιπρόσθετα, η D.A.S. Hellas παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών εξωδίκως, διαθέτοντας εξειδικευμένο τμήμα με άριστα καταρτισμένο προσωπικό. Όπως εξηγεί στο Fortune η επικεφαλής της D.A.S. Hellas, κα Νάντια Σταυρογιάννη, πολλές φορές, οι διαφορές που ανακύπτουν είτε πρόκειται για εταιρείες είτε για ιδιώτες – ελεύθερους επαγγελματίες, μπορούν να επιλυθούν με τη μεσολάβηση ενός τρίτου προσώπου, το οποίο βάζοντας στην άκρη τα συναισθήματα και αποτυπώνοντας τις καταστάσεις όπως πραγματικά έχουν, συμβάλλει στη διευθέτηση τους εξωδίκως. «Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια κοινώς αποδεκτή λύση άμεσα και χωρίς τη διατάραξη των σχέσεων των εμπλεκόμενων μερών.»

Η ίδια τονίζει πως η διείσδυση της ασφάλισης νομικής προστασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή, όπως, άλλωστε, και της ιδιωτικής ασφάλισης εν γένει, σε αντίθεση με την εικόνα που εμφανίζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. «Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μεγάλα, αφού και οι Έλληνες πολίτες έχουν τις ίδιες απαιτήσεις, τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα με αυτά που έχουν οι Ευρωπαίοι, γεγονός που καταδεικνύει ότι σύντομα ο κλάδος θα παρουσιάσει σημαντική ανοδική πορεία. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε πως η πορεία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία της οικονομίας, του κράτους, καθώς και του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης».

Η προσέγγιση των πελατών γίνεται μέσω του καναλιού της ελεύθερης διαμεσολάβησης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει αντασφαλιστικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες γενικών κλάδων. «Είναι πολλές πλέον οι εταιρείες που αναγνωρίζουν την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και τη δυναμική της D.A.S. Hellas και μας εμπιστεύονται.»

Πεποίθηση της κ. Σταυρογιάννη είναι ότι ο ρόλος που θα κληθεί να διαδραματίσει η ιδιωτική ασφάλιση στο άμεσο μέλλον θα είναι μείζονος σημασίας, αφού το τελευταίο χρονικό διάστημα βιώνουμε την κατάρρευση του Κράτους Πρόνοιας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ την ίδια στιγμή τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ και στον κλάδο της Δημόσιας Υγείας.

Όσον αφορά τη D.A.S. Hellas, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται πως θα συνεχίσει την επιτυχημένη στρατηγική που έχει χαράξει, προσαρμοζόμενη διαρκώς στις αλλαγές που επιτάσσει το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Έμφαση δίδεται στην στήριξη των υφιστάμενων καναλιών διανομής, καθώς και στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων σχεδιασμένων να δίνουν λύσεις στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. «Στο επίκεντρο έχουμε τοποθετήσει τους πελάτες μας και η μέγιστη δυνατή ικανοποίησή τους αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Για το λόγο αυτό, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επιδιώκοντας την όλο και καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Έχουμε εστιάσει στην ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας και στην συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων και των συνεργατών μας, έχουμε επενδύσει στις νέες τεχνολογίες και στην ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών μας και μέσα από την εκπόνηση μελετών αναγνωρίζουμε, καταγράφουμε και αναλύουμε τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού ώστε να ανταποκρινόμαστε σε αυτές με επιτυχία», επισημαίνει η κα Σταυρογιάννη. Προσθέτει δε πως η επιλογή δικηγόρου αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα του ασφαλισμένου, που του το παρέχει η Πολιτεία, επιλογή την οποία σέβεται απόλυτα και εφαρμόζει η D.A.S. Hellas.

ΠΙΣΩ