Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Πιο Πολύτιμη από ποτέ σε Ημέρες Κρίσης

etairiki_koinwniki_euthini_300wΠεριοδικό Ασφαλιστικό Marketing, Ιούνιος 2014 

 

1) Οι ασφαλιστικές εταιρείες από τη φύση τους λειτουργούν με κοινωνική υπευθυνότητα αφού το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων τους επιστρέφει στην κοινωνία ως αποζημιώσεις. Το γεγονός αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει την ανάπτυξη ευρύτερων ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και στον ασφαλιστικό κλάδο, η D.A.S. Hellas συνεχίζει να εφαρμόζει τα προγράμματά της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση μεταξύ άλλων στο προσωπικό της, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα Ε.Κ.Ε. Με ισχυρή παρουσία στον ασφαλιστικό χώρο και με δυναμική ανάπτυξη, η ανταπόκριση της εταιρείας στις προσδοκίες όλων ενδιαφερομένων μερών, συμβάλει στη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της, των προϊόντων και υπηρεσιών της, καθώς και στη βελτίωση του συνόλου των επιδράσεων που προκύπτουν από την επιχειρηματική λειτουργία της D.A.S. Hellas.

Έτσι, έχουμε υιοθετήσει την Ε.Κ.Ε. ως στρατηγική επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο πρόγραμμα που έχουμε αρχίσει ήδη να εφαρμόζουμε και κινείται στον άξονα Ανθρώπινο δυναμικό-Κοινωνία-Αγορά, πρωτοπορεί στον τομέα της κοινωνικής ανταπόδοσης, δημιουργώντας δράσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή των εργαζομένων μας. Δημιουργούμε το διάλογο για την προώθηση των μακροπρόθεσμων σκοπών και αξιών της εταιρείας, με τους εργαζομένους για τη συναίνεση όσον αφορά επιχειρησιακές και ατομικές προσδοκίες, με τους πελάτες για δέσμευση στις κοινωνικές αξίες και με τα φυσικά δίκτυα και άλλους συνεργαζόμενους για τη δέσμευση και δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

 2) Κατά πόσο θα συμβάλλουν οι τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποχρεώνουν μεγάλες εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους να δημοσιοποιούν και στοιχεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στην αναγνώριση και επιβράβευση των εταιρειών αυτών από το καταναλωτικό κοινό;

Οι τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα αποτελούν ότι πιο σημαντικό έχει υποδείξει μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας την πρωτοπορία αλλά και την ωριμότητα πλέον της έννοιας και της πρακτικής της Ε.Κ.Ε. σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ε.Κ.Ε. πλέον θεσμοθετείται και περνά από το εθελοντικό πλαίσιο σε άλλη διάσταση, έτσι ώστε να διαδραματίσει καθοριστικότερο ρόλο για την εταιρική υπευθυνότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, η αναγνώριση της σπουδαιότητας της στρατηγικής ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι ένα γεγονός, που θα ενσωματώνει τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, ηθικούς προβληματισμούς των επιχειρήσεων και θεσμικά.

Στην D.A.S. Hellas βέβαια δεν περιμέναμε την προτροπή της ΕΕ με την μορφή των οδηγιών της για να κινητοποιηθούμε. Ως σύγχρονη εταιρεία που αφουγκράζεται τις κοινωνικές επιταγές, με συνεχιζόμενες καινοτόμες δράσεις εξελίσσουμε την εταιρική λογοδοσία της εταιρείας συμπεριλαμβάνοντας ενέργειες και δράσεις που επικοινωνούν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Όραμά μας είναι η D.A.S.Hellas να καθιερωθεί στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, ως μία επιχείρηση που αποτελεί γρανάζι της κοινωνικής μηχανής και μηχανισμός αλληλεγγύης και προσφοράς.

ΠΙΣΩ