ΕξυπηρΕτηση ΣυνεργατΩν

Oι εφαρμογές «Quick D.A.S.» και «Μy D.A.S. Portal» απευθύνονται αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους συνεργάτες της D.A.S. Hellas A. E.

Eάν επιθυμείτε την εγγραφή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρία.

Quick D.A.S.

Μέσω της εφαρμογής «Quick D.A.S.» δίδεται στον συνεργάτη η ευκαιρία να ανταποκρίνεται άμεσα στο αίτημα των υποψήφιων πελατών για ασφάλιση με προϊόντα Νομικής Προστασίας διαχειριζόμενος καλύτερα τον πολύτιμο χρόνο του.

Οι συνεργάτες μπορούν πλέον αυτόνομα να καταχωρούν αιτήσεις, να βλέπουν τα συμβόλαια που εκδόθηκαν, και φυσικά να τα εκτυπώνουν στο χώρο εργασίας τους.

My D.A.S. Portal

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «My D.A.S. Portal» ο συνεργάτης έχει τη δυνατότητα να βλέπει αρχεία που αφορούν τη συνεργασία του με τη D.A.S. Hellas.